Gönderen Konu: www.teis.org.tr  (Okunma sayısı 1630 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı cemil52

  • Deneyimli Üye
  • **
  • İleti: 150
  • İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır.!!!
    • ,,,
www.teis.org.tr
« : Ekim 13, 2009, 16:30:55 »
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

                   Tıbbi Malzeme Mevzuatı Daire Başkanlığı

 

 

 

 

Sayı : B.13.2.SGK.0.11.05.01/GSS/86212.10.2009

Konu :SUT ve eklerinde yapılan düzenlemeler

                                                                         

                                                               GENELGE 2009/120

 

Bilindiği üzere "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği" 1/10/2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere 29/9/2008 tarihli ve 27012 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır. Bununla birlikte 22/10/2008 tarih ve 27032 sayılı Resmi Gazetede Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ yayımlanmış olup; bu Tebliğin 10 uncu maddesinde; "Kurum bu Tebliğ hükümlerinde yapacağı değişiklikleri Genelge ile duyurur." hükmü yer almıştır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 63. ve 72. maddeleri gereği oluşturulan Ödeme Komisyonu; "Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge" gereği 2009/2. dönem çalışmalarını tamamlamış olup, alınan kararlar ile SUT güncellenmesine ilişkin çalışmalar sonucu SUT ve eklerinde aşağıdaki şekilde değişiklik ve düzenlemeler yapılmıştır.        1- Tebliğin "12.7.3. Aşı ve serum temini uygulaması" başlıklı maddesinin "Enjektabl allerji aşı endikasyonları" başlıklı alt maddesine;

"(6) Spesifik Alerji aşılarının bedellerinin, standart aşı bedeli kadarı Kurum tarafından karşılanır." ibaresi eklenmiştir.


        2-Tebliğin "12.7.14. Kanser ilaçları verilme ilkeleri" başlıklı maddesinin (c) bendinin (3) numaralı maddesinin (d) alt bendinde yer alan "Dasatinib" ifadesiyle başlayan fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

"Dasatinib ve Nilotinib: Sağlık Bakanlığı'nca onaylanan prospektüslerinde yer alan endikasyonlarda kullanılmak üzere, söz konusu ilaçların prospektüsünde yazılan başlama kriterleri dikkate alınarak, içinde en az bir Hematoloji uzmanının yer aldığı, en fazla 6 ay süre ile geçerli Sağlık Kurulu Raporu ile Tıbbı Onkoloji veya Hematoloji uzman hekimleri tarafından reçetelenir. Dasatinib veya Nilotinib etken maddelerinden yalnızca biri kullanılabilecek, kullanılan etken maddeye direnç gelişmesi ya da progresyon olması durumunda diğer etken maddeye geçilemeyecektir. (Dasatinib ve Nilotinib ardışık yada kombine olarak kullanılamayacaktır.)"


         3-Tebliğin "12.7.14. Kanser ilaçları verilme ilkeleri" başlıklı maddesinin (c) bendinin (3) numaralı maddesinin (d) alt bendinde son fıkrasından sonra gelmek üzere;

"Temsirolimus; Sitokin (interferon veya interlökin) sonrası progresyon olan metastatik renal hücreli karsinomların tedavisinde, aşağıdaki 6 kriterden en az üç tanesinin bulunduğu kötü prognoz grubu kabul edilen hastalarda;

1-Laktat dehidrogenaz düzeyinin normalin üst sınırından 1.5 kat veya daha fazla artmış olması, 2-Hemoglobinin normal değerinin alt sınırdan düşük olması, 3-Düzeltilmiş kalsiyum düzeyinin 10mg/dl nin üzerinde olması,

4-Tanıdan itibaren sistemik tedavinin başlangıcına kadar geçen sürenin 1 yıldan az olması, 5-Performans durumu ECOG' a göre 2 ve üzerinde olması, 6-İki ya da daha fazla organ metastazının bulunması,

bu durumu belirtir en az iki tıbbi onkoloji uzmanının yer aldığı tedavi protokolünü gösterir en fazla 6 ay süreli sağlık kurulu raporuna dayanılarak tıbbi onkoloji uzman hekimlerince reçete edilir.Temsirolimus ve Sunitinib ardışık ya da kombine olarak kullanılamaz" fıkrası ilave edilmiştir
BALIKLARIN GÖZYAŞLARI DENİZLERDE BELLİ OLMAZ !!!