Kullanıcı
 
Kullanıcı Adı :
    Şifre :
    Güvenlik Kodu :
 
ECZANELERİMİZİN TOPTAN İLAÇ SATIŞI YAPAMAYACAĞI ve İHALELERE GİREMEYECEĞİ (GÜNCELLENMİŞTİR) - 27.09.2017

Aşağıda yer alan hükümler gereği; eczanelerimizden toptan ilaç satışı yapılamaz ve eczanelerimiz ihalelere giremez.


Bununla birlikte, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile Türk Eczacıları Birliği arasında imzalanan Protokolün 3.7 nci maddesi ve protokol eki EK-4’ ün 15. maddesinin “b” bendi doğrultusunda; İşyeri Hekimi tarafından yazılan reçetelerin Odamızca düzenlenen sıralı dağıtım sistemi kapsamında eczanelerimizce karşılanması gerekmektedir.


Ayrıca, grip aşısı mevsiminin başlamasıyla birlikte bazı firmalarca eczanelerimizden toptan grip aşısı alımı yapılmak istenmektedir.


Bu tip taleplerin kesinlikle karşılanmayarak, Odamıza veya İlçe Temsilciliği Bürolarımıza yönlendirilmesi gerekmektedir.


Önemle hatırlatılır...
6197 Sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanunun 24 Maddesinin birinci paragrafı; “Eczanelerden zehirli ve müessir maddeler ile ilaçların toptan satışı yapılamaz ve eczaneler ihalelere giremez. Eczaneler arası ilaç takası, toptan satış sayılmaz; ilaçların satışı, alındığı ecza deposuna veya mücbir sebep hâlinde diğer depolara iadesi, eczaneler arasındaki takası, miadı geçmiş ya da bozulmuş olanlarının imhası işlemlerinde ilaç takip sistemine bildirim yapılması zorunludur. İlaçların internet veya başkaca herhangi bir elektronik ortamda satışı yapılamaz. Eczane eczacıları ve eczaneler adına internet sitesi açılamaz”


Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin “Eczaneden satışı yapılacak ürünler” başlıklı 42. maddesinin 5. bendi; Eczanelerden zehirli ve müessir maddeler ile ilaçların toptan satışı yapılamaz ve eczaneler ihalelere giremez. Eczaneler arası ilaç takası toptan satış sayılmaz. Ancak ilaç takası sadece aynı il içerisinde faaliyet gösteren eczaneler arasında yapılabilir.”

Haber okuma sayısı: 1354


« geri