Kullanıcı
 
Kullanıcı Adı :
    Şifre :
    Güvenlik Kodu :
 
2018 YILI SGK İLAÇ ve TIBBİ MALZEME TEMİN SÖZLEŞMELERİ ODAMIZA ULAŞMIŞTIR - 08.05.2018

2018 Yılı SGK İlaç ve Tıbbi Malzeme temin sözleşmeleri Odamıza ulaşmış olup, Manisa Merkez, Akhisar, Soma, Salihli, Turgutlu ve Kırkağaç İlçe Temsilciliği Bürolarımızdan temin edilebilir.2018 Yılı SGK İlaç ve Tıbbi Malzeme Sözleşmelerini;Manisa Merkez ve Saruhanlı ilçelerinde faaliyet gösteren üyelerimiz Merkez Oda Büromuzdan,

Akhisar, Gölmarmara ve Gördes İlçelerinde faaliyet gösteren üyelerimiz Akhisar İlçe Temsilciliği Büromuzdan,

Salihli, Alaşehir, Demirci, Kula, Köprübaşı, Sarıgöl, Selendi İlçelerinde faaliyet gösteren üyelerimiz Salihli İlçe Temsilciliği Büromuzdan,

Soma ilçesinde faaliyet gösteren üyelerimiz Soma İlçe Temsilciliği Büromuzdan,

Kırkağaç İlçelerinde faaliyet gösteren üyelerimiz Kırkağaç İlçe Temsilciliği Büromuzdan,

Turgutlu ve Ahmetli İlçelerinde faaliyet gösteren üyelerimiz Turgutlu Temsilcilik Büromuzdan

temin edebilirler.2018 Yılı SGK İlaç ve Tıbbi Malzeme Temin Sözleşmeleri, kuruma toplu olarak Odamız tarafından teslim edilecek olup, kurumla sözleşmeli üyelerimizin en geç 11 Mayıs 2018 Cuma günü saat:17:00’a kadar, sözleşmelerini aşağıda yer alan belgeler ile birlikte temin ettikleri Büromuza teslim etmeleri gerekmektedir.

Kurum ile sözleşme yapmak isteyen üyelerimiz tarafından Kuruma ibraz edilecek sözleşme formlarının satış fiyatları da 2017 yılı satış hâsılatına göre kademeli olarak belirlenmiştir:


2018 SGK1 %0 (0-230.000 TL)

150.00 TL

MAVİ SÖZLEŞME

2018 SGK1 %0 (230.001-460.000 TL)

250.00 TL

MAVİ SÖZLEŞME

2018 SGK1 %0 (460.001-805.000 TL)

350.00 TL

MAVİ SÖZLEŞME

2018 SGK2 %0,75 (805.001-1.035.000 TL)

450.00 TL

SARI SÖZLEŞME

2018 SGK3 %2,20 (1.035.001-1.380.000 TL)

500.00 TL

YEŞİL SÖZLEŞME

2018 SGK3 %2,20 (1.380.001-1.725.000 TL)

550.00 TL

YEŞİL SÖZLEŞME

2018 SGK4 %2,75 (1.725.001TL ve üzeri)

550.00 TL

PEMBE SÖZLEŞME
2018 SGK İLAÇ TEMİN PROTOKOL YENİLENMESİNDE İSTENEN BELGELER

1) ADLİ SİCİL KAYDI (E Devletten alınabilir)

2) Dilekçe (ekte dilekçe örneği yer almaktadır)

3) Bölge Eczacı Odasından Onaylı Sözleşme Metni,

4) Ruhsat Fotokopisi (Adreste Değişiklik Olması Halinde)TIBBİ MALZEME SÖZLEŞMESİ EKİ BELGELER

1- Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni

2- Ek-6/2 Sözleşme Başvuru Formu

Sözleşmenin başlangıç tarihi 01.04.2018 olarak yazılması (01.04.2018 tarihinden sonra sözleşme yapan eczaneler için sözleşme tarihinin yazılması) gerekmektedir.Eczacılarımızın sözleşme yapmaya gelirken yanlarında “kaşe” lerini getirmeleri önem arz etmektedir!!!SÖZLEŞMELER DOLDURULURKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR;

4 nüsha halindeki sözleşmenin hepsinde seri numarasının aynı olduğunun kontrol edilmesi

Her nüshanın en üst kısma 18..…. ile başlayan SGK Sicil Numaralarının yazılması gerekmektedir.
Sözleşmedeki Boşlukların Doldurulması

-Eczane adresinin listelerle karşılaştırılarak ve ruhsatta olduğu şekilde yazılması (ayrıca kaşelerdeki adresin de aynı olması)

Adres değişikliği olup bildirim yapmamış eczanelerin, adres değişikliği dilekçesi, ruhsat fotokopisi ve İl Sağlık Müdürlüğünden alınacak olan Ruhsat Teslim Tebellüğ Tutanağı’ nın fotokopisini sözleşmeye eklemeleri

-Eczane ünvanının yazılması,

-Eczacı ad-soyadının yazılması, askerlik, hastalık, vefat vb. durumlarda mesul müdür olması halinde mesul müdür ad-soyadının yazılması,

-Sözleşmenin başlangıç tarihi 01.04.2018 olarak yazılması (01.04.2018 tarihinden sonra sözleşme yapan eczaneler için sözleşme tarihinin yazılması)

-“ECZANE” yazan kısma eczane kaşesi basılarak imzalanması (kaşe şeklindeki imza kabul edilmeyecektir. Mutlaka ıslak imza olmalıdır)

-Her nüshanın en alt kısmına (4 sayfaya da) “Protokol hükümlerini okudum, kabul ettim” ibaresinin elle yazılması ve imzalanması gerekmektedir.

-Eczacının vefatı nedeniyle vereseli olan eczanelerde varisin/varislerin kaşe ve imzası olmalıdır.

-Mesul Müdür bulunması halinde ayrıca “mesul müdür kaşesi” de basılarak imzalanmalıdır.

-Eczacı varsa ayrıca mesul müdürün T.C. Kimlik Numarası ve Diploma Numarasının yazılması,

-Eczanenin sözleşmesinin “İhtiyati Tedbir” ile yenilenmesi halinde “Diploma No” yazan kısmın altındaki boşluğa “….. mahkemesinin …. Esas No (D.İş No), … tarihli ihtiyati tedbir kararına istinaden ihtirazı kayıtla sözleşme yenilenmektedir” yazılarak imzalanmalıdır.

SGK İlaç Protokolü İçin Başvuru Dilekçesi

Tıbbi Malzeme Sözleşmesi Eczane Başvuru Formu İçin TIKLAYINIZ...


Haber okuma sayısı: 1649


« geri