Nöbetçi Eczaneler

Başkandan

Odamız

Nöbetçi Eczaneler

Duyurular

Basına ve Kamuoyuna

Basına ve Kamuoyuna


Manisa 1.İdari Mahkemesinin 31.12.2018 Tarih ve 2018/241 Esas sayılı yürütme durdurma kararına istinaden, bu basın açıklamasının yapılıp, kamuoyunun bilgilendirilmesi ihtiyacı doğmuştur.
Alınan Kararda Beyaz Fil Binasının, Cumhuriyet dönemi mimari özelliklerini taşıdığı, imar ve özellikleri bakımından korunmasına gerek görülen yapılardan olduğu, kentsel SİT alanı içinde kaldığı, taşınmazın sanat değeri, mimari, tarihi, estetik, mahalli, arkeolojik değerler kapsamı içinde; strüktüel, dekoratif, yapısal durum, malzeme, yapım teknolojisi, şekil bakımından özellik arz etmesi şartlarını taşıdığı, yapının 1. Grup olarak belirlenen tekil ölçekli anıtsal yapı örneği olduğu, tescil kaydının devam etmesi gerektiği belirtilmiş, dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zararların meydana gelebileceği belirtilerek yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.


Yürütme durdurma kararı ile beyaz filin tescilinin kaldırılma kararı durdurulmuş, beyaz filin korunarak yaşamına devam etmesi yönünde bir irade ortaya çıkmıştır.
Alınan bu karar sıradan bir yürütme durdurma kararından ziyade, sivil toplumun verdiği haklı mücadelenin tescili niteliğinde bir karardır.
2014 yılından buyana sürdürdüğümüz mücadelenin haklılığının teyiti niteliğinde bir karardır.
 
Mart ve eylül 2018 de yaptığımız en son iki basın açıklamasında, yarın çok geç olabilirdemiştik.
siyasi parti ayrımı gözetmeksizin tüm Manisalıları, manisanın evlatlarını, manisanın ekmeğini yiyenleri beyaz file sahip çıkmaya çağırmıştık.
Geçmişimizi ve değerlerimizi korumaya davet etmiştik.
Siyasileri sessizliklerini bozmaya davet etmiştik.
Zaman bizleri haklı çıkardı.
Manisalılar, Manisa’nın sivil insiyatifleri, meslek örgütleri beyaz file sahip çıktı.
Ölüm sessizliğinde olanlar ise hala susmaya devam ediyor.
Bu karar tüm Manisalılara hayırlı olsun.
 
SİVİL TOPLUMUN inanarak verdiği mücadelenin sonunda şuan arkamızda ayakta duruyor beyaz fil
Biz inandığımız için şu an arkamızda,
Akademik odalar inandığı için şuan arkamızda,
Sivil insiyatif sahipleri inandığı için şuan arkamızda,
Binlerce Manisalı inandığı, imza vererek destek olduğu için şuan arkamızda beyaz fil.


Kamuoyuna saygıyla duyururuz..

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

BİZE YAZIN

YUKARI