Nöbetçi Eczaneler

Başkandan

Odamız

Nöbetçi Eczaneler

Duyurular

ECZACININ ECZANEDE BULUNMA ZORUNLULUĞU

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü’ nün ekte sunulan 27.05.2019 Tarih ve 30940474-549-E.362 sayılı yazısı ve ekli belgeleri gereği,  Müdürlüklerinin koordinasyonunda sahada yapılan eczane  denetimlerde bazı eczacıların görevi başında olmadığı ve konuyla ilgili Müdürlüklerinin bilgilendirilmediğinin görüldüğü bildirilerek,

Konuyla ilgili olarak; Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 14. Maddesinde “1- Eczanenin hizmet verdiği saatlerde mesul müdür eczacı, varsa ikinci eczacı ve yardımcı eczacıların görevi başında bilfiil bulunması gerekir. 2- Hastalık ve sair mazeretlerle eczanesinden 24 saatten fazla süreyle ayrılmak zorunda kalan eczacı veya mesul müdür keyfiyeti il veya ilçe sağlık müdürlüğüne bir yazıyla veya kayıtlı elektronik posta ile bildirir. “ hükmünün yer aldığı hatırlatılarak,  gerekli hallerde Müdürlüklerine bildirimde bulunulması gerektiği belirtilmiştir.

Önemle duyurulur…

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

BİZE YAZIN

YUKARI