Nöbetçi Eczaneler

Başkandan

Odamız

Nöbetçi Eczaneler

Duyurular

SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİNDE TANITIM YAPILMAMASINA İLİŞKİN ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

Serbest eczanesi sahibi veya mesul müdürlüğü yapmakta olan eczacılarımızın, sosyal paylaşım sitelerinde eczane adlarını zikretmeseler bile eczanelerini ve eczanede satışını yaptıkları ürünleri tanıtan paylaşımlarda bulunmaları aşağıda yer alan hükümler doğrultusunda yasaktır.

Konu hakkında gerekli hassasiyetinin gösterilmesini, aksinin tespiti halinde mevzuat hükümleri doğrultusunda işlem yapılacağını bilgilerinize önemle sunarız.

Manisa Eczacı Odası

Yönetim Kurulu

 

6197 SAYILI ECZACILAR VE ECZANELER HAKKINDA KANUN

Madde 24 –(Değişik: 2/1/2014-6514/36 md.) Eczanelerden zehirli ve müessir maddeler ile ilaçların toptan satışı yapılamaz ve eczaneler ihalelere giremez. Eczaneler arası ilaç takası, toptan satış sayılmaz; ilaçların satışı, alındığı ecza deposuna veya mücbir sebep hâlinde diğer depolara iadesi, eczaneler arasındaki takası, miadı geçmiş ya da bozulmuş olanlarının imhası işlemlerinde ilaç takip sistemine bildirim yapılması zorunludur. İlaçların internet veya başkaca herhangi bir elektronik ortamda satışı yapılamaz. Eczane eczacıları ve eczaneler adına internet sitesi açılamaz.

Madde 44 – (Değişik : 23/1/2008-5728/172 md.) Bu Kanunda yazılı olan yasaklara ve mecburiyetlere muhalif hareket edenlere, fiilleri suç oluşturmadığı takdirde ve bu Kanunda özel hüküm bulunmayan hallerde ikiyüz Türk Lirası idarî para cezası verilir.

ECZACILAR ve ECZANELER HAKKINDA YÖNETMELİK

İnternetten satış yasağı

MADDE 43 – (1) İlaçların ve 42 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen diğer ürünlerin internet veya başka herhangi bir elektronik ortamda satışı yapılamaz.

(2) Eczane eczacıları ve eczaneler adına internet sitesi açılamaz.

TÜRK ECZACILARI DEONTOLOJİ TÜZÜĞÜ

9. Maddesinin 3. paragrafı: Eczacının müessesesine koyduğu tabelaya ancak, kendisinin adı ve soyadı ile eczane kelimesinden ve reklam mahiyetinde olmamak şartıyla buna eklenebilecek kelime veya ibareden kurulu eczanenin adı yazılabilir

 

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

BİZE YAZIN

YUKARI