Nöbetçi Eczaneler

Başkandan

Odamız

Nöbetçi Eczaneler

Duyurular

EGE ECZA KOOPERATİFİ 1. OLAĞAN GENEL KURULU

S.S. Ege Eczacılar Üretim Temin Tevzi Kooperatifi'nin 2018 yılı 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı
aşağıdaki gündem ile 9 Temmuz 2019 Salı günü saat 16.00’da Tepe Kule Kongre ve Sergi Merkezi Akdeniz Salonu Adalet Mahallesi Anadolu Caddesi No:40 Bayraklı / İzmir adresinde yapılacaktır.

Önemle duyurulur... 

1. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
1. Açılış,
2. Başkanlık Divanı seçimi ve saygı duruşu,
3. Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması,
4. 2018 yılı bilanço ve gelir-gider hesaplarının okunması,
5. Denetim Kurulu çalışma raporunun okunması,
6. Yönetim Kurulu çalışma raporu, 2018 yılına ilişkin bilanço, gelir-gider hesapları ve Denetim Kurulu
çalışma raporunun müzakeresi, kabulü veya reddi hakkında ayrı ayrı karar alınması,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
8. Denetim Kurulu üyelerinin ibrası,
9. Kooperatifin amaçlarını gerçekleştirmek üzere şube açmak, şube kapatmak, şube nakletmek,
şube devralmak, şube devretmek, şirket kurmak, kurulmuş veya kurulacak şirket ve
kooperatiflere iştirak etmek,hisse satın almak, hisse devretmek, sermaye artırımı veya
azaltımında bulunmak, gereği halinde şirketi tasfiye etmek ve kooperatif bünyesinde iktisadi
işletmeler kurmak,kapatmak konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
10. Kooperatife yeni ortak alış koşullarının belirlenmesi,
11. Kooperatifin ticari hayatının devam edebilmesi için;
a) Portföyünde bulunan çek, bono, ticari kart ve kredi kartları karşılıklarının teminat gösterilerek
kooperatifimizin çalıştığı banka ve tedarikçi firmalarla teminat, rehin ve temlik sözleşmeleri
imzalanabilmesi için,
b) Kooperatif bünyesinde kayıtlı taşınır malların yıpranma payı, kullanım değer ve maksatları
gözetilerek gereği halinde satışı için, Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
12. Satış koşulları ve geç ödemelerde uygulanacak vade farkı oranlarının belirlenmesi konusunda
Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
13. 2019 yılı için önerilen bütçenin görüşülüp karara bağlanması,
14. Kooperatif türümüzün üst birliği olan T.E.K.B. S.S. Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği'ne
kooperatifimizin ana sözleşmemizin ilgili maddesi gereği ortak olmasına, bu yönde Yönetim
Kurulu'nun yetkilendirilmesine ilişkin karar alınması
15. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu seçimi,
16. Dilek ve öneriler,
17. Kapanış

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

BİZE YAZIN

YUKARI