Nöbetçi Eczaneler

Başkandan

Odamız

Nöbetçi Eczaneler

Duyurular

REÇETE KARŞILARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Üyelerimizden gelen bilgilere göre aşağıdaki hususlarda kesintilerin çoğaldığı öğrenilmiştir.

1- İlaçları Medula’ya kaydederken eklenen uyarı kodlarında bulunan tanı ifadeleri,  aynı şekilde (nöropatik ağrı, periferal diabetik polinöropati, oral oksibutinine yanıt alınamayan hasta  gibi) rapor/reçetede bulunmalıdır.  Aksi halde iade olmadan doğrudan kesinti uygulanmakta olup, ayrıca cezai işlem de yapılabilmektedir.

Protokolun ilgili maddesi:

5.3.9. (Değişik: 22/05/2019-2019/1 Ek Protokol 15.md. Yürürlük:01/04/2019) Kurumca yapılan incelemeler neticesinde Provizyon sistemine gerçeğe aykırı reçete kaydı yapılarak Kuruma fatura edildiğinin tespiti halinde reçete bedelinin 5 (beş) katı tutarında cezai şart uygulanarak eczacıya ilk uyarı tebliğ edilir. İlk uyarının tebliğ tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde fiilin tekrar işlendiğinin tespiti halinde reçete bedelinin 10 (on) katı tutarında cezai şart uygulanarak eczacıya ikinci uyarı tebliğ edilir. İlk uyarının tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içerisinde, ikinci uyarıdan sonra fiilin yeniden (üçüncü kez) işlendiğinin tespit edilmesi halinde reçete bedelinin 20 (yirmi) katı tutarında cezai şart uygulanarak sözleşme feshedilir ve 1 (bir) yıl süreyle sözleşme yapılmaz. Ancak bu durumun sehven yapıldığının eczacı tarafından bildirilmesi ve Kurumca yapılacak araştırma ve/veya inceleme sonucunda sehven yapıldığının tespit edilmesi durumunda bu hüküm uygulanmaz.

Bu maddenin tekrara ilişkin hükmünün uygulanmasında Protokolün 6.4 numaralı maddesi dikkate alınmaz.

2- Reçetede olmayan ilacın Medula’ya kaydedilip hastaya verilmesi halinde hem kesinti hem de cezai işlem uygulanmaktadır.

Protokolün ilgili maddesi:

5.3.4. (Değişik: 22/05/2019-2019/1 Ek Protokol 14.md. Yürürlük:01/04/2019) Reçetede yazılı ilaç yerine farmasötik eşdeğer olmayan ilaç verilmesi durumunda 500 (beş yüz) TL’den az 1000 (bin) TL’den fazla olmamak üzere ilaç bedelinin 5 (beş) katı tutarında cezai şart uygulanır. Bu maddenin uygulanmasında reçetenin karşılandığı tarihteki Kurum provizyon sistemindeki eşdeğer tablosu dikkate alınır.

Üyelerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için önemle duyurulur…

HESABINIZA GİRİŞ YAPIN

BİZE YAZIN

YUKARI