10 Ekim Eczacıya HakEttiği Değer Verilmelidir Toplumsal Farkındalık Kampanyası

10 Ekim 2022 Teb Duyuruları

Değerli Meslektaşımız,

 

Mesleğimizi daha sağlıklı yarınlara taşımak adına Türk Eczacıları Birliği ve 54 Bölge Eczacı Odamızın ortak iradesi ile başlattığımız “Eczacıya Hak Ettiği Değer Verilmelidir!” Eylem Planımız kapsamında da sizlerle paylaşıldığı üzere;

10 Ekim 2022 Pazartesi günü tüm Türkiye'de eşzamanlı eczanelerden siyah maske, siyah poşet ve siyah yaka kartları ile hizmet verilmesi yolu ile kamuoyu farkındalığının arttırılması hedeflenmiştir.

Bu kapsamda eczanelerimiz için Birliğimizce hazırlanmış olan siyah poşetler, yaka kartları, "Sağlık Işığınız Sönmesin" ve "Dur De" afişleri Bölge Eczacı Odalarımız tarafından sizlere ulaştırılmaktadır.

Ayrıca, meslektaşlarımızın yine çalışanları ile birlikte kendi cep telefonları ile çekerek kaydedebilecekleri;

"Önlüklerimiz Kararmadan

Eczanelerimiz Kapanmadan

Biz Eczacılar Hakkımız olanı istiyoruz!

Eczanelerimiz Yaşasın"

şeklindeki beyanlarını içeren kısa videolarını bireysel sosyal medya hesaplarından 10 Ekim 2022 Pazartesi saat 20.00'da  #EczacıyaHakEttiğiDeğerVerilmelidir etiketi ile paylaşmaları sosyal medya üzerindeki görünürlüğümüzü de arttıracaktır.

Birlikten doğan gücümüzü mesleğimizi ve hastalarımızı daha sağlıklı yarınlara taşımak adına Eylemlilik sürecimize sunacağınız katkılar haklı mücadelemizde gücümüze güç katacaktır.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ