2020 YILI SGK (İLAÇ VE TIBBİ MALZEME) SÖZLEŞME YENİLEME İŞLEMLERİ HAKKINDA

13 Ekim 2020 Meo

2020  Yılı SGK İlaç ve Tıbbi Malzeme temin sözleşmeleri Odamıza ulaşmış olup, yarından (14.10.2020) itibaren Manisa Merkez, Turgutlu ve Salihli  İlçe Temsilciliği Bürolarımızdan temin edilebilir. Akhisar, Soma ve Kırkağaç İlçe Temsilciliği Büromuzdan ise 15.10.2020 tarihinden itibaren sözleşmelerinizi alabilirsiniz.

 

2020 Yılı SGK İlaç ve Tıbbi Malzeme Sözleşmelerini;

Manisa Merkez ve Saruhanlı ilçelerinde faaliyet gösteren üyelerimiz Merkez Oda Büromuzdan,

Akhisar, Gölmarmara ve Gördes İlçelerinde faaliyet gösteren üyelerimiz Akhisar İlçe Temsilciliği Büromuzdan,

Salihli, Alaşehir, Demirci, Kula, Köprübaşı, Sarıgöl, Selendi İlçelerinde faaliyet gösteren üyelerimiz Salihli İlçe Temsilciliği Büromuzdan,

Soma ilçesinde faaliyet gösteren üyelerimiz Soma İlçe Temsilciliği Büromuzdan,

Kırkağaç İlçelerinde faaliyet gösteren üyelerimiz Kırkağaç İlçe Temsilciliği Büromuzdan,

Turgutlu ve Ahmetli İlçelerinde faaliyet gösteren üyelerimiz Turgutlu İlçe Temsilciliği Büromuzdan

temin edebilirler.

 

2020 Yılı SGK İlaç ve Tıbbi Malzeme Temin Sözleşmeleri, kuruma toplu olarak Odamız tarafından teslim edilecek olup, kurumla sözleşmeli üyelerimizin en geç  21 Ekim 2020 Çarşamba  günü saat:18:00’a kadar, sözleşmelerini aşağıda yer alan belgeler ile birlikte temin ettikleri Büromuza teslim etmeleri gerekmektedir.

 

Kurum ile sözleşme yapmak isteyen üyelerimiz tarafından Kuruma ibraz edilecek sözleşme formlarının satış fiyatları 2019 yılı satış hâsılatına göre kademeli olarak belirlenmiştir. Sözleşme fiyatları geçen yılla aynı olup, fiyat artışı yapılmamıştır.

 

0 - 600.000

1.KADEME (%0 ISKONTO)

150 TL

600.000 - 1.000.000

1.KADEME (%0 ISKONTO)

250 TL

1.000.000 - 1.250.000

2.KADEME (%0,75 ISKONTO)

350 TL

1.250.000 - 1.500.000

3.KADEME (%1,30 ISKONTO)

400 TL

1.500.000 - 2.100.000

4.KADEME (%1,60 ISKONTO)

450 TL

2.100.000 - 2.500.000

5.KADEME (%2,25 ISKONTO)

500 TL

2.500.000 ve üzeri

6.KADEME (%2,50 ISKONTO)

550 TL

 

SGK İLAÇ TEMİN SÖZLEŞMESİNİN YENİLENMESİNDE İSTENEN BELGELER

1) Bölge Eczacı Odasından Onaylı Sözleşme Metni,

2) Dilekçe (ekte dilekçe örneği yer almaktadır)

3) Adli Sicil Kaydı (E-Devletten alınabilir)

4) Ruhsat ve Sertifika  Fotokopisi (Adreste Değişiklik Olması Halinde)

5) Diploma Numarası

5) Kaşe

Not: 2019 Yılı Satış Hasılat Bilgisini gösteren EK-5 formları daha önce odamız tarafından kuruma teslim edildiği için tekrar getirilmesine gerek yoktur.

 

TIBBİ MALZEME SÖZLEŞMESİNİN YENİLENMESİNDE İSTENEN BELGELER

1- Bölge Eczacı Odasından onaylı sözleşme metni

2- Ek-6/2 Sözleşme Başvuru Formu (Sözleşmenin orta sayfasında bulunmaktadır)

3-Eczacı Tanımlayıcı No bilinmelidir (266…………) Eczanenin TİTUBB kaydında yer almaktadır. )

4- Kaşe

Sözleşmenin başlangıç tarihi 01.10.2020 olarak yazılması (01.10.2020 tarihinden sonra sözleşme yapan eczaneler için sözleşme tarihinin yazılması)  gerekmektedir.

Eczacılarımızın sözleşme yapmaya gelirken yanlarında “kaşe” lerini getirmeleri önem arz etmektedir!!!

 

SÖZLEŞMELER DOLDURULURKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR;

İskonto oranına göre sözleşme kademesinin doğru olup olmadığının kontrol edilmesi

4 nüsha halindeki sözleşmenin hepsinde seri numarasının aynı olduğunun kontrol edilmesi

Her nüshanın en üst kısma 18..…. ile başlayan SGK Sicil Numaralarının yazılması gerekmektedir.

-Eczane adresinin listelerle karşılaştırılarak ve ruhsatta olduğu şekilde yazılması (ayrıca kaşelerdeki adresin de aynı olması)

Adres değişikliği olup bildirim yapmamış eczanelerin, adres değişikliği dilekçesi, ruhsat ve sertifika fotokopisi ile İl Sağlık Müdürlüğünden alınacak olan Ruhsat Teslim Tebellüğ Tutanağı’ nın fotokopisini sözleşmeye eklemeleri

-Eczane ünvanının yazılması,

-Eczacı ad-soyadının yazılması, askerlik, hastalık, vefat vb. durumlarda mesul müdür olması halinde mesul müdür ad-soyadının yazılması,

-Sözleşmenin başlangıç tarihi 01.10.2020 olarak yazılması (01.10.2020 tarihinden sonra sözleşme yapan eczaneler için sözleşme tarihinin yazılması)

-“ECZANE” yazan kısma eczane kaşesi basılarak imzalanması (kaşe şeklindeki imza kabul edilmeyecektir. Mutlaka ıslak imza olmalıdır)

-Eczacının sözleşmenin “KURUMA VERİLECEK” nüshasının ön yüzüne protokol hükümlerini okuduğunu ve kabul ettiğini el yazısı ile yazarak imzalaması, diğer sayfaları paraf veya imza atması gerekmektedir.

-Eczacının vefatı nedeniyle vereseli olan eczanelerde varisin/varislerin kaşe ve imzası olmalıdır.

-Mesul Müdür bulunması halinde ayrıca “mesul müdür kaşesi” de basılarak imzalanmalıdır.

-Eczacı varsa ayrıca mesul müdürün T.C. Kimlik Numarası ve Diploma Numarasının yazılması,

-Eczanenin sözleşmesinin “İhtiyati Tedbir” ile yenilenmesi halinde “Diploma No” yazan kısmın altındaki boşluğa “….. mahkemesinin …. Esas No (D.İş No), … tarihli ihtiyati tedbir kararına istinaden ihtirazı kayıtla sözleşme yenilenmektedir” yazılarak imzalanmalıdır.