2023 Yılı Aidatlar Hakkında

20 Ocak 2023 Teb Duyuruları

43.A.00
13/01/2023

BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Devlet memurlarının aylıklarının hesaplanmasında esas olan katsayının 01-01-2023/30-06-2023 dönemi için (0,388581) olduğu, T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı 05-01-2023/27998389-010-06-02-1818123 sayılı genelgesiyle 25-08-2021 tarihli ve 31579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022-2023 Yıllarını kapsayan 6.Dönem Toplu Sözleşmenin  İkinci Kısım Birinci Bölümünün 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan hükümlere istinaden, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca,

Buna göre oda giriş aidatları ve oda yıllık aidatları :

01.01.2023/30.06.2023 döneminde;

 

Kamuda Çalışmayan Eczacılar için         : 216,84 TL

Kamu Eczacıları için                                   :108,42  TL    olarak tahsil edilecektir.

Bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.

 

 

Türk Eczacıları Birliği Hesap Numarası :

 Halkbank IBAN No     : TR78 0001 2001 2270 0012 1000 03

 T.İş Bankası IBAN No : TR16 0006 4000 0014 2400 0968 61

 

Uzm. Ecz. Tahir Özelçi

Sayman