2023 YILI MART AYI SGK FATURALARININ HAZIRLANMASI VE TESLİMİ

31 Mart 2023 Sgk Duyuruları

Sosyal Güvenlik Kurumu İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ nün ilgi yazısı gereği;

 

 1) Reçete tesliminde; ekte sunulan form doldurulacaktır. Üyelerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için teslim ettikleri reçete gruplarına ait bilgileri eksiksiz olarak yazmaları son derece önemlidir. Formun ekine teslim edeceğiniz reçetelere ait her döküm için birer adet özet bilgisi konulması gerekmektedir.

  

 2) A Grubu reçeteler için beyaz renkli

 B Grubu reçeteler için sarı renklia

 C Grubu sıralı dağıtım reçeteleri için kırmızı renkli

 C Grubu kan ürünü reçeteleri için kırmızı renkli

 Almanya Yurtdışı ve diğer ülke reçeteleri için yeşil renkli

 Medikal Malzeme reçeteleri için mavi renkli (ayakta tedavide kullanılan hazır tıbbi malzemelere ait 1. 2. ve 3. grup fatura ve eki belgelerin ayrı ayrı poşete konulması ve poşetlerin dış cebine döküm özet bilgisi eklenmesi gerekmektedir)

 Odamızdan temin edilecek poşetler kullanılacaktır.

 

 3) Manuel reçetelere döküm listesindeki sıra numarası verilecektir.

  

4) E-Reçetelerin çıktısı ve reçete arkası gönderilmeyecektir. Sadece şeker ölçüm çubukları, iğne ucu ve karekodu bulunmayıp barkodu bulunan ilaçları İhtiva eden e-reçete çıktıları alınacak ve döküm listesindeki sıra numarası verilecektir. İlaç Takip Sisteminden karekod sonlandırma işlemi yapılan ilaçlara ait karekodlar kuruma gönderilmeyecektir.

 

5) 3 adet döküm özet bilgisi ait olduğu grubun poşetinin üzerinde yer alan cebe konulmalıdır.

 

 6) 3 adet fatura, (faturalar dışarıdan görülebilmesi için poşetin en üstüne konulmalı) 3 adet döküm özet listesi ve 3 adet döküm listesi, ait olduğu grubun poşetinin içine konulmalıdır.

 

 7) C grubu reçeteleri bulunduğu kırmızı poşetin içerisine reçetelerin yanı sıra 3 fatura, 3 özet bilgi, 3 döküm listesi ve Farmainbox’ tan alınan Oda onaylı icmal listesi konulmalıdır. Ayrıca A ve B gruplarında olduğu gibi 3 adet daha döküm özet bilgisi çıkarılarak, poşetin üzerinde yer alan cebe konulmalıdır.

8) Tüm grupların içerisine 1 ADET SARI ZARF (A4 BOYUTUNDA) konulmalıdır.

 

Eczacı Odası onaylı icmal listelerinin ilgili reçeteler ekinde bulunmaması durumunda SGK ile TEB arasında imzalanan 2020 yılı protokolünün 3.2.13 maddesi gereği, iade işlemi yapılacağı, bu durumun iş ve işlemlerde aksamalara ve ödemelerde gecikmelere sebep olacağından, gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

 

2023 Yılı MART ayı reçetelerini içeren 31.03.2023 tarihli SGK faturalarının en geç 7 Nisan 2023 Cuma günü saat: 23:59’ a kadar GİB üzerinden (E-Fatura) veya Entegratör firma (E-Fatura)  aracılığı ile kesilmesi zorunludur.

 

 

 Manuel fatura kesinlikle düzenlenmemelidir.

 

 

Odamızca 2023 Yılı Mart ayına ait reçeteleri içeren SGK faturaları 08-17 Nisan 2023 tarihlerinde toplu olarak SGK Sağlık İşleri İzmir İl Müdürlüğü’ ne elden teslim edilebilir.

 

Bu nedenle, üyelerimizin SGK faturalarını;

 

 

Soma İlçe Temsilciliği Büromuza; 11 Nisan 2023 Salı günü saat: 14:00’ a kadar,

 

Kırkağaç İlçe Temsilciliği Büromuza;   11 Nisan 2023 Salı günü saat: 15:00’ a kadar,

 

Akhisar İlçe Temsilciliği Büromuza; 11 Nisan 2023 Salı günü saat:: 15:00’ a kadar,

 

Merkez Oda Büromuza; 11 Nisan 2023 Salı saat: 18:00’ a kadar,

 

Alaşehir İlçe Temsilciliği Büromuza; 13 Nisan 2023 Perşembe  günü saat: 10:00’ a kadar,

 

Salihli İlçe Temsilciliği Büromuza; 13 Nisan 2023 Perşembe  günü saat: 15:00’ a kadar,

 

Turgutlu İlçe Temsilciliği Büromuza; 13 Nisan 2023 Perşembe  günü saat: 15:00’ a kadar,

 

teslim etmesi gerekmektedir.

 

 

 

  

SGK Reçete Teslimat Adresi: Milli Kütüphane Cad. SGK Rant Tesisleri No:12 C-4 Blok girişi Konak-İZMİR

 

SGK FATURA BİLGİLERİ:

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

ANKARA

Vergi Dairesi: Çankaya Vergi Dairesi

Vergi No:7750409379

 

EK DOSYALAR

 SGK FATURA TESLİM FORMU