2023 YILI SGK (İLAÇ VE TIBBİ MALZEME) SÖZLEŞME YENİLEME İŞLEMLERİ HAKKINDA

30 Mayıs 2023 Meo

2023 YILI SGK (İLAÇ VE TIBBİ MALZEME) SÖZLEŞME YENİLEME İŞLEMLERİ HAKKINDA

2023  Yılı SGK İlaç ve Tıbbi Malzeme temin sözleşmeleri Odamıza ulaşmış olup, 31.05.2023 tarihinden itibaren Manisa Merkez, Turgutlu, Salihli, Akhisar, Soma, Alaşehir ve Kırkağaç  İlçe Temsilciliği Bürolarımızdan  sözleşmelerinizi alabilirsiniz.

 

2023 Yılı SGK İlaç ve Tıbbi Malzeme Sözleşmelerini;

 • Manisa Merkez ve Saruhanlı ilçelerinde faaliyet gösteren üyelerimiz Merkez Oda Büromuzdan,
 • Akhisar, Gölmarmara ve Gördes İlçelerinde faaliyet gösteren üyelerimiz Akhisar İlçe Temsilciliği Büromuzdan,
 • Salihli, Demirci, Kula, Köprübaşı, Selendi İlçelerinde faaliyet gösteren üyelerimiz Salihli İlçe Temsilciliği Büromuzdan,
 • Soma ilçesinde faaliyet gösteren üyelerimiz Soma İlçe Temsilciliği Büromuzdan,
 • Kırkağaç İlçelerinde faaliyet gösteren üyelerimiz Kırkağaç İlçe Temsilciliği Büromuzdan,
 • Turgutlu ve Ahmetli İlçelerinde faaliyet gösteren üyelerimiz Turgutlu İlçe Temsilciliği Büromuzdan
 • Alaşehir ve Sarıgöl  İlçelerinde faaliyet gösteren üyelerimiz Alaşehir İlçe Temsilciliği Büromuzdan,

temin edebilirler.

 

2023 Yılı SGK İlaç ve Tıbbi Malzeme Temin Sözleşmeleri, kuruma toplu olarak Odamız tarafından teslim edilecek olup, kurumla sözleşmeli üyelerimizin en geç 09 Haziran 2023 Cuma  günü saat:18:00’a kadar, sözleşmelerini aşağıda yer alan belgeler ile birlikte temin ettikleri Büromuza teslim etmeleri gerekmektedir.

Kurum ile sözleşme yapmak isteyen üyelerimiz tarafından Kuruma ibraz edilecek sözleşme formlarının satış fiyatları 2021 yılı satış hâsılatına göre kademeli olarak belirlenmiştir.

İskonto oranları, hasılat bilgileri ve fiyatları gösteren satış hasılat tablosu aşağıdaki gibidir; Sözleşmenin başlangıç tarihi 01.10.2022 olarak yazılması (01.10.2022 tarihinden sonra sözleşme yapan eczaneler için sözleşme tarihinin yazılması)  gerekmektedir.

 

https://www.teb.org.tr/uploads/deryakrasnic/sgk/25.05.2023_sgk.png

SGK İLAÇ TEMİN SÖZLEŞMESİNİN YENİLENMESİNDE İSTENEN BELGELER

1) 2021 Yılı Sözleşme Zamanından Bu Yana Değişiklik Olması Halinde Ruhsat Fotokopisi (Elektronik Ruhsatname ve Sertifikası) (Odaya gelmeden hazır bulundurunuz),

2) Eczane Kaşesi,

3) Bölge Eczacı Odasından Onaylı Sözleşme Metni (Örnek Sözleşme Dosya ektedir)

4) Eczacının Kurumla 2022 Yılı Sözleşmesi Yapmak İstediğine Dair Dilekçe (EK) (Odaya gelmeden hazır bulundurunuz),

5) Örnekleme Yöntemini Kabul Etmeyen Meslektaşlarımızın “Örnekleme Yöntemini Kabul Etmiyorum” Dilekçesi (EK) (Odaya gelmeden hazır bulundurunuz),

6) Adli Sicil Belgesi (E-devlet'ten alınan örnek kılavuz ektedir.) (Odaya gelmeden hazır bulundurunuz),

7) Mükellefin bağlı olduğu vergi dairesinden alınan 2021 yılı hasılatını gösteren onaylı form (internet üzerinden interaktif vergi dairesinden alınan form geçerlidir. Herhangi bir kaşe veya imzaya gerek yoktur.)(ek-5) (yeni açılan eczaneler hariçtir.)

 (Odaya gelmeden hazır bulundurunuz)

Sözleşmeler Odamız tarafından teslim alınarak toplu halde kuruma teslim edilecektir. Sözleşme teslim alınırken imza karşılığı alınacak olup, meslektaşlarımızın bu hususa dikkat etmeleri önemlidir. 

TIBBİ MALZEME SÖZLEŞMESİNİN YENİLENMESİNDE İSTENEN BELGELER

(Sözleşme yenileme sırasında, "Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden Tıbbi Malzemelerin Temini Sözleşmesi" formları için yenileme işlemi yapılmayacak olup; yeni açılan / açılacak olan eczaneler sözleşme yapabileceklerdir.)

1) İmza Sirküsü Aslı yada Noter veya İl Sağlık Onaylı Fotokopisi, (Odaya gelmeden hazır bulundurunuz),

2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, (Odaya gelmeden hazır bulundurunuz),

3) Eczane Kaşesi,

4) Eczane Mesul Müdürü'nün İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenmiş Mesul Müdürlük belgesi ve eczane ruhsatı ve eczane sertifikası (Noter Onaylı/Düzenleyen İl Sağlık Müdürlüğü Onaylı)

5) Adli Sicil Belgesi (E-devlet'ten alınan örnek kılavuz için tıklayınız.) (Odaya gelmeden hazır bulundurunuz),

6) Bölge Eczacı Odasından Onaylı Medikal Sözleşme Metni (Doldurulmuş Örneği dosya ekindedir),

7) Medula "Bilgi Güncelleme" ekranından Eczane Tanımlayıcı No (UTS 266...) bilginizi yanınızda bulundurmanız gerekmektedir.

Önemli NOT: Yukarıda belirtilen belgeler ilk defa sözleşme yapmak isteyen eczacılarımız için geçerlidir.

Not: Medikal Malzeme sözleşmesi için gereken Ek-6-2 ve Ek-6-3 formları sözleşme içerisinde mevcuttur.

Eczacılarımızın sözleşme yapmaya gelirken yanlarında “kaşe” lerini getirmeleri önem arz etmektedir!!!

SÖZLEŞMELER DOLDURULURKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR;

 • İskonto oranına göre sözleşme kademesinin doğru olup olmadığının kontrol edilmesi
 • 4 nüsha halindeki sözleşmenin hepsinde seri numarasının aynı olduğunun kontrol edilmesi
 • Her nüshanın en üst kısma 18..…. ile başlayan SGK Sicil Numaralarının yazılması gerekmektedir.
 • Eczane adresinin listelerle karşılaştırılarak ve ruhsatta olduğu şekilde yazılması (ayrıca kaşelerdeki adresin de aynı olması)
 • Adres değişikliği olup bildirim yapmamış eczanelerin, adres değişikliği dilekçesi, ruhsat ve sertifika fotokopisi ile İl Sağlık Müdürlüğünden alınacak olan Ruhsat Teslim Tebellüğ Tutanağı’ nın fotokopisini sözleşmeye eklemeleri
 • Eczane ünvanının yazılması,
 • Eczacı ad-soyadının yazılması, askerlik, hastalık, vefat vb. durumlarda mesul müdür olması halinde mesul müdür ad-soyadının yazılması,
 • Sözleşmenin başlangıç tarihi 01.10.2022 olarak yazılması (01.10.2022 tarihinden sonra sözleşme yapan eczaneler için sözleşme tarihinin yazılması)
 • “ECZANE” yazan kısma eczane kaşesi basılarak imzalanması (kaşe şeklindeki imza kabul edilmeyecektir. Mutlaka ıslak imza olmalıdır)
 • Eczacının sözleşmenin “KURUMA VERİLECEK” nüshasının ön yüzüne protokol hükümlerini okuduğunu ve kabul ettiğini el yazısı ile yazarak imzalaması, diğer sayfaları paraf veya imza atması gerekmektedir.
 • Eczacının vefatı nedeniyle vereseli olan eczanelerde varisin/varislerin kaşe ve imzası olmalıdır.
 • Mesul Müdür bulunması halinde ayrıca “mesul müdür kaşesi” de basılarak imzalanmalıdır.
 • Eczacı varsa ayrıca mesul müdürün T.C. Kimlik Numarası ve Diploma Numarasının yazılması,
 • Eczanenin sözleşmesinin “İhtiyati Tedbir” ile yenilenmesi halinde “Diploma No” yazan kısmın altındaki boşluğa “….. mahkemesinin …. Esas No (D.İş No), … tarihli ihtiyati tedbir kararına istinaden ihtirazı kayıtla sözleşme yenilenmektedir” yazılarak imzalanmalıdır.