2024 YILI OCAK AYI SGK FATURALARININ HAZIRLANMASI VE TESLİMİ

31 Ocak 2024 Meo

Sosyal Güvenlik Kurumu İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ nün ilgi yazısı gereği;

 

 1) Reçete tesliminde; ekte sunulan form doldurulacaktır. Üyelerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için teslim ettikleri reçete gruplarına ait bilgileri eksiksiz olarak yazmaları son derece önemlidir. Formun ekine teslim edeceğiniz reçetelere ait her döküm için birer adet özet bilgisi ( Döküm icmali konulmayacaktır ) konulması gerekmektedir.

  

 2) A Grubu reçeteler için beyaz renkli

 B Grubu reçeteler için sarı renkli

 C Grubu sıralı dağıtım reçeteleri için kırmızı renkli

 C Grubu kan ürünü reçeteleri için kırmızı renkli

 Almanya Yurtdışı ve diğer ülke reçeteleri için yeşil renkli

 Medikal Malzeme reçeteleri için mavi renkli (ayakta tedavide kullanılan hazır tıbbi malzemelere ait 1. 2. ve 3. grup fatura ve eki belgelerin ayrı ayrı poşete konulması ve poşetlerin dış cebine döküm özet bilgisi ( Döküm icmali konulmayacaktır ) eklenmesi gerekmektedir)

 Odamızdan temin edilecek poşetler kullanılacaktır.

 

 3) Manuel reçetelere döküm listesindeki sıra numarası verilecektir.

  

4) E-Reçetelerin çıktısı ve reçete arkası gönderilmeyecektir. Sadece şeker ölçüm çubukları, iğne ucu ve karekodu bulunmayıp barkodu bulunan ilaçları İhtiva eden e-reçete çıktıları alınacak ve döküm listesindeki sıra numarası verilecektir. İlaç Takip Sisteminden karekod sonlandırma işlemi yapılan ilaçlara ait karekodlar kuruma gönderilmeyecektir.

 

5) 3 adet döküm özet bilgisi ait olduğu grubun poşetinin üzerinde yer alan cebe konulmalıdır.

 

 6) 3 ADET DÖKÜM ÖZET LİSTESİ ( Döküm icmali konulmayacaktır ) , ait olduğu grubun poşetinin içine konulmalıdır.

 

 7) C grubu reçeteleri bulunduğu kırmızı poşetin içerisine reçetelerin yanı sıra 3 fatura, 3 özet bilgi ve Farmainbox’ tan alınan Oda onaylı icmal listesi konulmalıdır.  Ayrıca A ve B gruplarında olduğu gibi 3 adet daha döküm özet bilgisi çıkarılarak, poşetin üzerinde yer alan cebe konulmalıdır.

8) Tüm grupların içerisine 1 ADET SARI ZARF (A4 BOYUTUNDA) konulmalıdır.

 

Eczacı Odası onaylı icmal listelerinin ilgili reçeteler ekinde bulunmaması durumunda SGK ile TEB arasında imzalanan 2020 yılı protokolünün 3.2.13 maddesi gereği, iade işlemi yapılacağı, bu durumun iş ve işlemlerde aksamalara ve ödemelerde gecikmelere sebep olacağından, gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.

 

2024 Yılı OCAK ayı reçetelerini içeren 31.01.2024 tarihli SGK faturalarının en geç 7 ŞUBAT 2024 Çarşamba günü saat: 23:59’ a kadar GİB üzerinden (E-Fatura) veya Entegratör firma (E-Fatura)  aracılığı ile kesilmesi zorunludur. 

 

 

 Manuel fatura kesinlikle düzenlenmemelidir.

 

 

Odamızca 2024 Yılı OCAK ayına ait reçeteleri içeren SGK faturaları 08-15 Şubat  2024 tarihlerinde toplu olarak SGK Sağlık İşleri İzmir İl Müdürlüğü’ ne teslim edilecektir.

 

Bu nedenle, üyelerimizin SGK faturalarını;

 

 

Soma İlçe Temsilciliği Büromuza; 12 Şubat  2024 Pazartesi günü saat: 14:00’ a kadar,

 

Kırkağaç İlçe Temsilciliği Büromuza;    12 Şubat  2024 Pazartesi günü saat: 14:00’ a kadar,

 

Akhisar İlçe Temsilciliği Büromuza;   12 Şubat  2024 Pazartesi günü saat:: 15:00’ a kadar,

 

Merkez Oda Büromuza; 12 Şubat Pazartesi günü saat: 18:00’ a kadar,

 

Alaşehir İlçe Temsilciliği Büromuza; 14 Şubat  2024 Çarşamba günü   saat: 10:00’ a kadar,

 

Salihli İlçe Temsilciliği Büromuza; 14 Şubat  2024 Çarşamba  günü saat: 15:00’ a kadar,

 

Turgutlu İlçe Temsilciliği Büromuza; 14 Şubat  2024 Çarşamba günü saat: 15:00’ a kadar,

 

teslim etmesi gerekmektedir.

 

  

SGK Reçete Teslimat Adresi: Milli Kütüphane Cad. SGK Rant Tesisleri No:12 C-4 Blok girişi Konak-İZMİR

 

SGK FATURA BİLGİLERİ:

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü

ANKARA

Vergi Dairesi: Hitit Vergi Dairesi

Vergi No:7750409379

 

EK DOSYALAR

 SGK FATURA TESLİM FORMU