28 ŞUBAT 2022 TARİHİ İTİBARIYLA REÇETESİZ İLAÇ TEMİNİ UYGULAMASI SONA EREN İLAÇ GRUPLARI HAKKINDA

24 Ocak 2022 Meo

SGK tarafından yayımlanan 21 Ocak 2022 tarihinde bir duyuru gereği;

 

01.03.2022 tarihinden itibaren aşağıda yer alan  gruptaki  ilaçların temini yeni düzenlenecek rapor ve bu rapora istinaden düzenlenecek reçete ile mümkün olacak olup halen süresi devam eden sağlık raporlarına istinaden ilaçlar ise reçete karşılığında temin edilebilecektir.

 

Anılan gruptaki ilaçların Medula sistemine tanımlamaları yapılmaya devam etmektedir. Kısa süre içerisinde tamamlanması beklenmektedir.

 

Rapor süresi 31.01.2022 olduğu halde bazı ilaçlar Medula provizyon Sistemine kaydedilememektedir. Bunun nedeni hastanın reel ilaç bitim tarihidir. Şöyle ki; istisnalar hariç hastalara 15 gün önceden raporlu ilaçlarını alma hakkı tanınmıştır. Ancak hastanın bir önceki ilaç alımında bu hakkını kullanmış olması nedeniyle bitiş süresine 15 gün eklenmesi, ya da 15 günlük erken alma hakkı olmaksızın ilaç bitiş tarihi 31.01.2022 sonrası ise sistem reçete ile raporu eşleştirememektedir. Bu nedenle bu sorunu yaşayan hastalarımızın reçetelerini karşılamak için Medulada rapor sürelerinin güncellenmesini beklememiz gerekmektedir.

 

Rapor süresi dolmuş hastaların ilaçlarını kullanmaya devam edebilmeleri için 28 Şubat 2022 tarihinden önce raporlarını yenilemek üzere hastanelerin ilgili branşlarına başvurmaları gerekmektedir.

 

Önemle duyurulur….

 

 

1) 4.2.12 - İmmünglobulinlerin kullanım ilkeleri
2) 4.2.13 - Hepatit tedavisi
3) 4.2.14 - Kanser tedavisinde ilaç kullanım ilkeleri
4) 4.2.15 - Klopidogrel, silostazol, ivabradin, prasugrel, dabigatran, rivaroksaban, apiksaban, tikagrelor ve ranolazin kullanım ilkeleri
5) 4.2.18 - Orlistat kullanım ilkeleri
6) 4.2.27 - Faktör ve diğer kan ürünlerinin reçete edilme ilkeleri
7) 4.2.30 - Pulmoner hipertansiyon ile kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyonda ilaç kullanım ilkeleri
8) 4.2.33.D - Göz hastalıkları tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar
9) 4.2.34 – Multipl Skleroz Hastalığında fampiridin, beta interferon, glatiramer asetat, teriflunomid, dimetil fumarat, fingolimod, okrelizumab, kladribin, natalizumab ve alemtuzumab kullanım ilkeleri
10) Sağlık Bakanlığı Renkli Reçete Sistemi’ne dahil ilaçlar