41’inci Dönem Merkez Heyeti Üçüncü Başkanlar Danışma Kurulu Ankara’da Gerçekleştirildi

20 Eylül 2018 Teb Duyuruları

41’inci Dönem Merkez Heyeti Üçüncü Başkanlar Danışma Kurulu Ankara’da Gerçekleştirildi

Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti ve Denetleme Kurulu Üyeleri ile Bölge Eczacı Odalarının Başkan ve Yöneticileri, 41’inci Dönem Merkez Heyeti Üçüncü Başkanlar Danışma Kurulu’nu gerçekleştirmek üzere 19 Eylül 2018 tarihinde Ankara’da bir araya geldi. Toplantının gündemini; Kamu Kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları hakkında son dönem gelişmeler, ekonomik gelişmelerin ilaç ve eczacılık alanına yansımaları ve sadece eczanelerde satılmakta olan ürünlerin eczane dışından satışlarının değerlendirilmesi maddeleri oluşturdu.

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak, yaptığı açılış konuşmasında eczaneleri koruyacak ekonomik ve idari tedbirlerin alınmasının elzem olduğunu ifade etti ve Kamu bütçesi içerisinde ilaca ayrılan payın artırılması gerektiğini söyledi. Çolak, ayrıca reçetelerdeki yerelleşme çabasının ve eşdeğer ilacın ön plana çıkarılmasının kamu açısından önemine değindi.

Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ecz. Arman Üney, toplantının gündemine ilişkin detaylı bir sunumu katılımcılarla paylaştı. Üney, eczacıların yaşadığı sorunları, Başkanlar Danışma Kurulu’nun gündemi çerçevesinde değerlendirerek bu sorunların çözümü açısından Merkez Heyeti’nin yaptığı çalışmaları aktardı.

Türk Eczacıları Birliği Saymanı Ecz. M. İbrahim Özkol, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelerin eczanelere olan etkisini ve olası çözüm önerilerini aktaran bir sunum gerçekleştirdi.

41’inci Dönem Merkez Heyeti Üçüncü Başkanlar Danışma Kurulu, Bölge Eczacı Odalarının Başkan ve Yöneticilerinin görüş ve önerilerini aktarmasının ardından sona erdi.