4.2.9.C - PARİKALSİTOL Kullanım İlkeleri Hakkında

27 Mart 2024 Meo

Sağlık Uygulama Tebliği'nin "4.2.9.C - Parikalsitol kullanım İlkeri" başlıklı maddesinde ;

 

"(I) Albumin ile düzeltilmiş serum kalsiyum düzeyi 10,2 mg/dl ve serum fosfor düzeyi 5,5  mg/dl'nin altında olmak koşuluyla ; parathormon (PTH) düzeyi 600 pg/ml'nin üzerinde olan hastalarda veya PTH düzeyi 300 pg/ml'nin üzerinde olmak koşuluyla  PTH düzeyinde bir önceki ölçüme göre %25'in üzerinde artış tespit edilen hastalarda parikalsitol tedavisi başlanabilir.." hükmü yer almaktadır.

 

Bu kapsamda "PTH düzeyi 300 pg/ml'nin üzerinde olmak koşuluyla..." ifadesinde yer alan ölçüm sonuçlarının tümünün 300 pg/ml'nin üzerinde olması gerektiği hususunu bilgilerinize sunarız.

 

Manisa Eczacı Odası 

Yönetim Kurulu