BASINA ve KAMUOYUNA ÖNEMLE DUYURULUR

17 Temmuz 2018 Meo

BASINA ve KAMUOYUNA

Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde gerek ulusal gerekse yerel basında yer alan haberlerde “Girişimcilik Belgesi İle Eczane Açtı” başlığıyla haberler yayımlanmış, Odamız tarafından konu hakkında açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Bilindiği üzere 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler hakkında kanunun 1. Maddesinde “Eczane açmak ve işletmek ile ecza deposu mesul müdürlüğü yapmak için eczacı olmak şarttır” hükmü yer almaktadır. Yani ülkemiz sınırları içinde Eczacılık mesleği, aynı kanunun 2.maddesinde belirtildiği gibi “Türkiye Eczacı Mektep veya fakültelerinden diplomalı olmak veya yabancı memleketlerdeki eczacı mektep veya fakültelerinden diplomalı olup da 3 üncü madde gereğince ilmi hüviyetini ispat etmiş veya imtihanı kazanmış olmak” şartını yerine getiren kişiler tarafından icra edilmektedir.

Basında çıkan  “ Girişimcilik Belgesi ile Eczane Açtı” haberi; gerçeği yansıtmamakla birlikte, kanunen de buna imkan yoktur. Söz konusu Eczanenin, Odamız ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açılmasında herhangi bir mahsur görülmemiş olup, geçtiğimiz haftalar içerisinde ruhsatını alarak, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde faaliyetlerine devam etmektedir. İlgili haberde ismi geçen kişi, Eczacımızın ablası olup, daha önce “Magider” isimli dernekte sekreter olarak görev yapmış, hali hazırda Eczanede sigortalı olarak çalışmaktadır.

Yaptığımız görüşmeler sonucu; söz konusu haberin, yanlış anlaşılma ve bilgi eksikliği nedeni ile ortaya çıkmış olduğunu gördük. Haberin taraflarınca tekzip yayınlanması için girişimde bulunulmuştur. Eczaneler; bilgi sahibi olmadan üzerine yorum yapılamayacak kadar köklü ve vazgeçilmez bir sağlık sunucusudur. Birkaç gündür başta meslek gündemimiz olmak üzere tüm kamuoyunu meşgul eden bu konunun tekrarlanmaması ve sorumluluk makamında bulunan kişilerin daha dikkatli davranmasını diliyoruz.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur

TEB 29.BÖLGE MANİSA ECZACI ODASI
YÖNETİM KURULU