Çalışanlarımızın Ücret Ödemeleri Hakkında

30 Ocak 2023 Meo

Değerli Meslektaşlarımız;

 

24 Aralık 2015 tarih ve 29572 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 459 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereği, tevsik kapsamında olan eczanelerimizce yapılan 7.000 TL’yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması zorunludur.

 

2023 asgari ücret tutarı brüt 10 bin 8 lira, net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak belirlendiğinden eczanelerimizde çalışan personel ödemelerinin banka yoluyla yapılması zorunlu hale gelmiştir.

 

Önemle bilginize sunarız.