E-Fatura ve E-Arşiv Fatura İşlemleri Hakkında

03 Şubat 2020 Teb Duyuruları

E-Fatura ve E-Arşiv Fatura uygulamaları konusunda Birliğimiz tarafından 13 Aralık 2019 ve 9 Ocak 2020 tarihlerinde bilgilendirmeler yapılmıştır.

Bu çerçevede, meslektaşlarımız tarafından ilgili Kurumlara kesilecek olan Ocak ayı ilaç, tıbbi malzeme (medikal) faturalarının 2 yöntem ile oluşturulması mümkündür:

1) Entegratör firma aracılığı ile faturaların düzenlenmesi ;

Bu alanda Birliğimiz tarafından anlaşma sağlanmış olan entegratör firma bilgilerine https://www.tebeczacikart.com/e-fatura adresinden ulaşılabilmektedir.

2) Gelir İdaresi Başkanlığının ücretsiz olarak mükelleflere açtığı fatura düzenleme portalı aracılığı ile faturaların düzenlenmesi ;

Bu alana https://ebelge.gib.gov.tr/anasayfa.html adresinden erişim sağlanabilmektedir.

Meslektaşlarımızın Ocak 2020 ayında karşılamış olduğu ilaç ve tıbbi malzeme (medikal) reçeteleri içeren ve 31.01.2020 tarihli olarak düzenlenmesi gereken Kurum faturalarını, takip eden 7 gün boyunca oluşturması mümkündür.   1-7 Şubat 2020 tarihleri arasında elektronik olarak düzenlenmesi gerekecek başkaca bir fatura olması durumunda, fatura numaralarının ardışık olarak devamının sağlanması amacıyla Kurum faturaları için rezerv fatura oluşturulmalıdır. Bu işlem, e fatura mevzuat düzenlemesinden önceki uygulamada, fatura koçanından fatura yaprağı ayrılması işlemine karşılık gelmektedir.

31 Ocak 2020 tarihli oluşturulan rezerv (taslak)  faturaların, içerisinde gerekli düzeltmeler yapılarak 7 Şubat 2020 saat 23:59’a kadar düzenlenmesi (kesinleştirilmesi) gerekmektedir.  Sosyal Güvenlik Kurumu’na fatura teslim işlemleri ise mevcut uygulamada olduğu gibi takip eden ayın 15’ine kadar yapılmaya devam edecektir. 

Gelir İdaresi fatura düzenleme portalı üzerinden fatura düzenleyen meslektaşlarımızın, düzenledikleri bu belgeden iki çıktı alarak,  kaşelenip imzalanması ve bu şekilde SSGM’lere teslim edilmesi istenmektedir. Entegratör firma üzerinden fatura düzenleyen meslektaşlarımızın bu işlemi yapmasına gerek yoktur.

Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

 

13 Aralık 2019 tarihli duyurumuz için tıklayınız.

9 Ocak 2020 tarihli duyurumuz için tıklayınız.