ECZANE TABELA, E-LOGO ve VİTRİNİ HAKKINDA ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

13 Haziran 2019 Meo

6197 Yasaya ek Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin ve Türk Eczacıları Deontoloji Tüzüğü’ nün aşağıda yer alan hükümleri gereği;

1-    Eczane cephesini aşan, (cepheye sabit monte edilmiş olup abartılı şekilde kaldırıma taşan, eczane yanındaki binaların kaldırıma çıkan bölümüne veya bahçe duvarı veya bahçe çitlerine  monte edilmiş) veya komşu eczanenin tabelalarının görünmesini engelleyen tabelalar yaptırılmamalıdır.

2-    Eczanelerin önüne, cadde ve sokaklara seyyar veya totem tabela, bayrak, flama, afiş ve benzeri gibi haksız rekabet oluşturacak  cisimler konulmamalıdır.

3-“E” logolu levhanın, eczanenin ön cephesinde, caddeye dik ve iki cepheden kolayca görülecek yükseklikte yer alması ve eczanelerin açık kaldığı vakitler ile gece nöbetlerinde ışıklandırılması kaydıyla kullanılması gerekmektedir.

4-    Eczane vitrin camına sadece eczacı ve eczane adı yazılmalıdır.


Meslektaşlarımızın bu hususlara azami özeni göstermeleri gerekmektedir. Yapılan denetimlerde aksinin tespiti halinde, Odamızca gerekli disiplin soruşturmaları başlatılacaktır. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.

Manisa Eczacı Odası
Yönetim Kurulu

İLGİLİ HÜKÜMLER;

ECZACILAR ve ECZANELER HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 25 – (1) (Değişik:RG-28/3/2016-29667) Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten sonra açılacak ve nakil yapılacak eczanelerin isimleri, eczanenin açılacağı ilçe içinde bulunan eczanelerle aynı isimlerde olamaz.

(2) (Değişik:RG-28/3/2016-29667) Eczanelerin görülebilir cephelerinden en az birine ve eczane olarak kullanılacak yerin sınırları içerisinde kalmak kaydıyla, eczanenin adını gösterir, özellikleri Türk Eczacıları Birliği tarafından standardize edilmiş ışıklı veya ışıksız levha konulur.

(3) Eczanelerin dış cephesine, asgarî ve azamî ebatları ile renkleri Türk Eczacıları Birliği tarafından belirlenen standartlarda, iki cepheden kolayca görülecek yükseklikte olmak kaydıyla “E” logolu ışıklı levha konulur. Eczanelerin önüne, cadde ve sokaklara seyyar veya totem tabela, afiş ve benzeri gibi haksız rekabet oluşturacak tabela ve cisimler konulamaz. Vitrinlere ürün tanıtımı amacıyla levha veya ilân yapıştırılamaz.

TÜRK ECZACILARI DEONTOLOJİ TÜZÜĞÜ

9. Maddesinin 3. paragrafı: Eczacının müessesesine koyduğu tabelaya ancak, kendisinin adı ve soyadı ile eczane kelimesinden ve reklam mahiyetinde olmamak şartıyla buna eklenebilecek kelime veya ibareden kurulu eczanenin adı yazılabilir.

15. Maddesi; Eczacılar, meslektaşları ile iyi ilişkiler kurarlar; maddi ve manevi bakımdan birbirlerine yardım ederler. Meslekle ilgili anlaşmazlıkları önce kendi aralarında çözmeye çalışırlar ve bunu başaramadıkları taktirde bağlı oldukları eczacı odalarına durumu bildirirler.