ECZANELERCE ETİL ALKOL TEMİNİNİN AYLIK AZAMİ 2 LT İLE SINIRLANDIRILMASI

05 Nisan 2021 Meo

İl Sağlık Müdürlüğü’ nün ekte sunulan yazısı ve ekli belgeleri gereği; 

 

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ na ulaşan tüm veriler ışığında eczanelerde el antiseptiği hazırlanması konusu yeniden değerlendirilmesi sonucu; piyasada yeterli ruhsatlı el antiseptiği arzının sağlanmış olması nedeniyle eczanelerde yalnızca majistral formülasyonların hazırlanmasında kullanılmak üzere tıbbi kullanım amaçlı etil alkol temininin aylık azami 2 lt ile sınırlandırılmasını öngören 22.08.2019 tarihli ve E.129542 sayılı yazının gereklerine uyulması gerektiği bildirilmektedir.

 

Bu doğrultuda; eczanelerde yalnızca majistral formülasyonların hazırlanmasında kullanılmak üzere tıbbi kullanım amaçlı etil alkol temininin aylık azami 2 lt ile sınırlandırılmıştır.

 

Önemle duyurulur…