ECZANELERDEN TOPLU İLAÇ SATIŞI YASAKTIR

04 Mart 2019 Meo

Bir firma tarafından eczanelerimiz aranarak, toptan ilaç alımı yapılmak istendiği Odamıza yoğun olarak bildirilmektedir.  

Aşağıda yer alan mevzuat hükümleri doğrultusunda, üyelerimizin toptan ilaç satışı  yapmaları kesinlikle yasaktır. Eczacılarımızın ciddi mağduriyetler yaşamamaları için konuya dikkat etmeleri yararlarına olacaktır.

 Önemle hatırlatılır...

1262 Sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu’ nun 1. maddesinde 2. paragrafı: “Takip reçetesi ile verilmesi meşrut olanlar ancak reçete mukabilinde ve diğerleri reçetesiz olarak münhasıran eczanelerle ecza ticarethanelerinde kanunu mahsusuna tevfikan satılır.”

6197 Sayılı Kanun’ un 24. Maddesi: Eczanelerden zehirli ve müessir maddeler ile ilaçların toptan satışı    yapılamaz ve eczaneler ihalelere giremez. Eczaneler arası ilaç takası, toptan satış sayılmaz; ilaçların satışı, alındığı ecza deposuna veya mücbir sebep hâlinde diğer depolara iadesi, eczaneler arasındaki takası, miadı geçmiş ya da bozulmuş olanlarının imhası işlemlerinde ilaç takip sistemine bildirim yapılması zorunludur. İlaçların internet veya başkaca herhangi bir elektronik ortamda satışı yapılamaz. Eczane eczacıları ve eczaneler adına internet sitesi açılamaz.

Eczacılar, kendilerine reçete gönderilmesine yönelik olarak her ne şekilde olursa olsun, kurumlar, hekimler, diğer sağlık kurum ve kuruluşları veya üçüncü şahıslar ile açık veya gizli iş birliği yapamaz, simsar, kurye elemanı ve benzeri yönlendirici personel bulunduramaz, reçete toplama veya yönlendirme yapamaz, bu yollarla gelen reçeteleri kabul edemez. Bu fiillerin tespiti hâlinde eczacı ile aracı kişi veya kuruluşa beş bin Türk Lirasından elli bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. Fiillerin tekrarı hâlinde verilecek idari para cezası, daha önce verilen cezanın iki katı olarak uygulanır.”

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 42. maddesinin 5. bendi: Eczanelerden zehirli ve müessir maddeler ile ilaçların toptan satışı yapılamaz ve eczaneler ihalelere giremez. Eczaneler arası ilaç takası toptan satış sayılmaz. Ancak ilaç takası sadece aynı il içerisinde faaliyet gösteren eczaneler arasında yapılabilir.