EKSENATİD ETKİN MADDELİ İLAÇ İLE SGLT2 İNHİBİTÖRLERİNİN KOMBİNE KULLANIMI

29 Ağustos 2019 Sgk Duyuruları

Odamızca Eksenatid etkin maddeli ilaç ile SGLT2 inhibitörlerinin kombine kullanılıp kullanılamayacağı hususunda SGK İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ nden bilgi istenmiş olup, gelen cevap yazısında söz konusu ilaçların (BYETTA ile FORZİGA, JARDIANCE) kombine kullanılabileceği belirtilmiştir.

Önemle duyurulur…