ETİL ALKOL TEMİNİ ve KULLANIMINA İLİŞKİN KAYIT İŞLEMLERİ

17 Şubat 2021 Meo

İl Sağlık Müdürlüğü’ nün ekte sunulan 15.02.2021 tarih ve E-49419837-513.01.99-99-89 sayılı yazısı gereği;

 

Ecza depolarından tıbbi kullanım amaçlı etil alkol temini ve kullanımına ilişkin kayıtların serbest eczanelerce,ekte yer alan excel tablosuna uygun şekilde tutulması ve gerektiğinde ilgili otoritelerce yapılan denetimlerde ibraz edilmek, talep edilmesi durumunda ise TİTCK'na gönderilmek üzere muhafaza edilmesi gerektiği bildirilmektedir.

 

Önemle duyurulur…