FARMAINBOX REÇETE TEVZİ İCMAL LİSTELERİNİN ODAMIZCA ONAYLANMASI İŞLEMİNE İLİŞKİN YAPILAN YENİ DÜZENLEME HAKKINDA

13 Şubat 2020 Sgk Duyuruları

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile Türk Eczacıları Birliği arasında imzalanan Protokolün 3.7 nci maddesi ve protokol eki EK-4 doğrultusunda eczanelerce eşit paylaşım esasına dayanarak üst limitli olarak karşılanan;

·         Oral Beslenme Solüsyonlarını İhtiva Eden Reçeteler

·         Anti TNF Reçeteleri

·         Talasemi Reçeteleri

Reçete gruplarına ilişkin FarmaInbox Reçete Tevzii Programından alınan icmal listelerinin onayı, sistemin sağlıklı işleyişinin ve devamının korunabilmesi için SGK Medula sisteminden  alınan reçete arkası çıktıları kontrol edildikten sonra Odamız personelleri tarafından yapılacaktır.

Bu nedenle 2020 Yılı Şubat ayına ait “Oral beslenme solüsyonlarını ihtiva eden reçeteler”, “Anti TNF Reçeteleri” ve “Talasemi Reçeteleri” icmal listeleri Odamıza veya İlçe Temsilciği Bürolarına onay işlemi için gönderilirken mutlaka icmal listelerinin arkasına Medula reçete arkası çıktılarının eklenmesi gerekmektedir.

Önemle duyurulur…