FARMAINBOX REÇETE TEVZİ KOTA AŞIMLARI

09 Şubat 2024 Meo

Meslektaşlarımızın Dikkatine: 

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol’ün 3.7 maddesine göre Protokol Ek-4 ekinde belirtilen ilaç gruplarının reçetelerinin sıralı ya da üst limit kotalı olarak karşılanması ile ilgili herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda maddeler halinde bilginize sunulmuştur.


Tevzi guruplarına ait reçeteleri karşılamadan önce mutlaka kotalarınızın müsait olup olmadığını kontrol etmeniz gerekmektedir.
SGK İlaç Alım Protokolü EK-4 ün 12. Maddesi gereğince ilk kota aşımında  eczane yazılı olarak uyarılır ve eczacı tarafından düzenlenen matbu dilekçe ile eczacı odası icmal onayı alınır. 
Protokol gereğince 2.limit aşımında  idari para cezası uygulanır. 3. Aşımda ise reçete icmal onayı kesinlikle verilmez ve eczane ilgili sıradan çıkartılır.
Nöbette gelen (eczane kapanış saatinden sonra verilen ve nöbet tarihiyle uyumlu) C grubu reçeteleri için o grubun seçilmiş olma durumu gibi herhangi bir kritere bağlı kalmaksızın kotasından düşülmek şartı ile reçeteler karşılanabilecek ve bu reçeteler için nöbet sonrası eczacı odasına bilgi verilecektir.

 

Not:
1-Reçetelerin Medula Provizyon Sistemine girişi yapıldıktan sonra, Reçete Tevzi Sistemine de aynı anda giriş yapılması hataların en aza indirilmesinin sağlanması için önemlidir.

2-Bölge ve reçete grubu için talep edilen limit işlemleri, odamızca TEB’e iletilmekte ve reçete grubu için bölgedeki limit doluluk oranının %40’ın altında olduğu durumlarda gerçekleştirilememektedir.%40’lık oranın uygun bulunması veya bulunmaması her ay bölgedeki eczaneler tarafından karşılanan reçete tutarına bağlı olarak değişmektedir. Buna bağlı olarak limit artış talepleriniz odamız yönetim kurulu tarafından incelendikten sonra TEB’in onayına sunulmaktadır.

 

Manisa Eczacı Odası Yönetim Kurulu