GENEL SEKRETERLER TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

18 Temmuz 2018 Meo

Bölge Eczacı Odaları Genel Sekreterleri toplantısı, 17 Temmuz 2018 tarihinde Ankara’da gerçekleşti.

Toplantının başlangıcında, Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ecz.Arman Üney, eczacı odalarının genel sekreterlerinin görev, yetki ve sorumlulukları ile meslek gündeminde yer alan konular hakkında Türk Eczacıları Birliği tarafından yürütülen çalışmaları aktardığı bir sunum yaptı.

Odamızı temsilen toplantıya katılan genel sekreterimiz Ecz. Koray KAYA gündemdeki konularla ilgili soru,görüş ve önerilerini iletti.

Toplantının son kısmında, Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ecz.Arman Üney, genel sekreterler tarafından iletilen soruları yanıtladı, görüş ve öneriler ile ilgili genel bir değerlendirme yaptı.