GÖÇ İDARESİNE AİT EŞİT DAĞITIM KAPSAMINDAKİ REÇETELERİN FARMAINBOX SİSTEMİNE KAYDI

06 Nisan 2021 Meo

Geçici Koruma Altındaki Yabancıların Serbest Eczanelerden İlaç Teminine Yönelik Protokol’ün (3.10) numaralı maddesi uyarınca;

 

Göç İdaresi Sözleşmesi yapan meslektaşlarımızın 01.03.2021 Mart tarihinden itibaren karşıladığı eşit dağıtım kapsamındaki reçeteleri  Farmainbox'ta aşağıda belirtilen ilgili alana işlemeleri gerekmektedir.

 

31.03.2021 Tarihli Göç İdaresi Faturası ekine kurum ile imzalanan protokolün “KESİLECEK İLK FATURA EKİNDE İLGİLİ BİRİME (ERTUĞRUL GAZİ SSGM) gönderilecek” yazan nüshasının konulması gerekmektedir.

 

Önemle duyurulur…

 

 

Göç İdaresi G.M. Anti-TNF REÇETELERİ

Göç İdaresi G.M. DİYALİZ MERKEZLERİNDEN ÇIKAN Eritropoietin ve Darbepoetin HARİCİ

Göç İdaresi G.M. DİYALİZ SOLUSYON REÇETESİ

Göç İdaresi G.M. ERİTROPOİETİN VE DARBEPOETİN REÇETESİ

Göç İdaresi G.M. KANAKINUMAB Reçeteleri

Göç İdaresi G.M. MOR VE TURUNCU REÇETE

Göç İdaresi G.M. BESLENME SOLÜSYONLARI REÇETELERİ

Göç İdaresi G.M. ORGAN NAKLİ REÇETELERİ

Göç İdaresi G.M. RITUKSIMAB REÇETELERİ

Göç İdaresi G.M. TALASEMİ REÇETELERİ

Göç İdaresi G.M. YATAN HASTA REÇETESİ