HASTA ALT BEZLERİNDE KABUL EDİLEN PRİMER HASTALIKLAR HAKKINDA

30 Ekim 2018 Sgk Duyuruları

Sağlık Uygulama Tebliği eki EK-3/C-4 "Tıbbi Sarf Malzemeler" listesinde yer alan A10049 SUT kodlu "Hasta Alt Bezi/ Külotlu Hasta Alt Bezi" ile A10118 SUT kodlu "Çocuk Hasta Alt Bezi/ Çocuk Külotlu Hasta Alt Bezi" isimli tıbbi malzemelerin geri ödeme kriterleri arasında yer alan "Uzman hekim raporu ile mesane veya rektum kontrolü olmaması (raporda idrar veya gaita inkontinansına neden olan primer tanının belirtilmesi kaydı ile)" hükmü yer almaktadır.

SGK tarafından geri ödemede birlik sağlanması amacıyla, Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen idrar veya gaita inkontinansına neden olan primer tanılar Ekte yer almaktadır

Bu listede yer almayan R54 (Yaşlılık) gibi kodlarla düzenlenmiş olan raporların kabul edilmemesi, liste dışı ICD-10 kodlarıyla düzenlenmiş raporların da düzeltilmesi gerekmektedir.  

Önemle duyurulur...