Hidroklorotiyazid İsimli Etken Madde İçin Hazırlanan Doktor Bilgilendirme Mektubu Hakkında

02 Şubat 2019 Teb Duyuruları

41.A.0010344

29.01.2019

Hidroklorotiyazid İsimli Etken Madde İçin Hazırlanan Doktor Bilgilendirme Mektubu Hakkında

BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM  KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Birliğimize T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’ndan gelen 25.01.2019 tarih ve E.15393 sayılı yazı ile, sağlık mesleği mensuplarının ilaç güvenliliği ile ilgili konularda meydana gelen gelişmelerden ivedilikle haberdar olmaları amacıyla mektup dağıtılması uygulamasının Kurum tarafından yürütüldüğü belirtilerek,

Bu doğrultuda, hidroklorotiyazid etken maddesinin yeni ortaya çıkan melanom dışı deri kanseri (NMSC) riskine dair önemli bilgileri içeren ve Kurumca onaylanan mektubun Birliğimiz tarafından duyurulması istenmektedir.

İlgili Kurum yazısı ve doktor bilgilendirme mektubu yazımız ekinde yer almakta olup bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

Ecz.Arman Üney

Genel Sekreter