Isı -Nem Takip Cihazı ve İlaç Saklama Koşulları Hk.

10 Haziran 2024 Meo

Sevgili Meslektaşlarımız ,

 

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından odamıza gönderilen yazıya istinaden ;

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik Madde 20 '(7) özel saklama koşulu gerektiren veya soğuk zicire tabi ilaçların ; saklama koşullarına uygun olarak eczaneye kabul edilmesi , saklanması ve aynı şartlara uygun olarak hastalara sunulması gerekir.Ayrıca soğuk zincir için ilaçların konulması için buzdolabı bulundurması zorunludur.

 

Buzdolabı ve eczane içi sıcaklık nem takibinin sağlanması için kayıtların düzenli tutulması kritik durumlarda uyarı sisteminin ve geriye dönük hafıza kaydı bulunan termometrenin bulunması ve eczanede bulunması gereken tüm cihazların düzenli aralıklarla muayenelerinin /kalibrasyonlarının yapılması gerekir.'Madde 40-'(1) Bütün kimyevi ilaç hammaddeleri , hazır ilaçlar , aşı ve serumlar , Farmakopedeki özellikleri ve ambalaj üzerindeki muhafaza şartları göz önüne alınarak gerektiği gibi saklanır.Bu sebeple eczane ortamının sıcaklık ve neminin saklama şartlarına uygun olması gerekir.' ve mezkur yönetmelik Geçici Madde 4-'(1) 20'nci maddenin yedinci fıkrasında yer alan 'kritik durumlarda uyarı verecek erken uyarı sisteminin ve geriye dönük hafıza kaydı bulunan termometronin bulunması ' yükümlülüğü yeni açılan ve nakil olan eczaneler tarafından bu hükmün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren , faaliyette bulunan eczaneler tarafından  en geç 31/12/2022 tarihine kadar yerine geitirilir.' bildirmektedir.

 

Bu doğruıltuda ; serbest eczane kullanım alanı olarak belirlenmiş ve Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırma yapılmış olan mesken bağımsız bir alansa bir adet ısı takip cihazının bulundurulması , ayrıca serbest eczane olarak kullanılan meskenin batar kat ve üst kat kullanım alanı varsa ve bu alanlarda kimyevi ilaç hammaddeleri , hazır ilaçlar , aşı ve serumlar bulunduruluyorsa sıcaklık ve  neminin saklama şartlarına uygunluğunun sağlanması gerekmekte olup , bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunu hatırlatırız.

 

Manisa Eczacı Odası Yönetim Kurulu