KAN ÜRÜNÜ FATURALARININ TESLİMİ

05 Aralık 2018 Meo

SGK Protokolü gereği,  her ayın l’i (bir) ila 15'i (onbeş) arasında karşılanan kan ürünü ve hemofili reçeteleri takip eden3 (üç) iş günü içinde, 16 (onaltı) ila ay sonu arasında karşılanan reçeteler ise takip eden 3 (üç) iş günü içinde olmak üzere ayda iki kere faturalandırılarak, kuruma teslim edilmesi gerekmektedir.

            Üyelerimizin kan ürünü faturalarını;

            Ayın 15’ ini takip eden 2 (iki) iş günü içinde

            Ayın 1’ ini takip eden 2 (iki) iş günü içinde

Odamız Merkez Bürosuna teslim etmesi halinde,  Odamızca SGK İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ ne teslim edilmektedir.

            Önemle duyurulur...