Medula Uyarı Kodları Hakkında

22 Şubat 2019 Teb Duyuruları

41.A.0011176

21.02.2019

BÖLGE ECZACI ODASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

Birliğimize yapılan bildirimlerde; fosfomisin etkin maddeli ilaçlar için Sağlık Uygulama Tebliği ve eklerinde herhangi bir özel düzenleme yer almamasına rağmen; Medula sisteminde bu etken maddeli ilaçların reçete kayıt işlemlerinin "360 - İdrar Yolu Enfeksiyonu" veya "361 – Cerrahi Girişimlerin Profilaksisi" reçete uyarı kodlarından biri seçilmeksizin tamamlanamadığı, meslektaşlarımızın SUT ve Protokol hükümleri çerçevesinde endikasyon uyumu araması zorunlu olmayan bu ilaç grubunda dolaylı olarak bir endikasyon uyumu takibi zorunlu kılındığı bilgisi alınmış;

Sosyal Güvenlik Kurumu ile imzalamış olduğumuz "Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol"ün 3.2.9 uncu maddesi çerçevesinde fosfomisin etken maddeli ilaçlar ile endikasyon uyumu aranması zorunlu olmamasına rağmen Medula uyarı kodu seçilmeden kayıt işlemleri tamamlanamayan diğer tüm ilaçlar için tanımlanan bu uyarı kodlarının; reçete kayıt işlemleri esnasında uyarı mesajı olarak ekranda görülebilecek, fakat seçilip kaydedilmesi zorunlu olmayacak şekilde düzenlenmesi talebimiz Kuruma iletilmiştir.

Kurum tarafından Birliğimize iletilen ve ekte örneği yer alan 12.02.2019 tarihli yazıda;

Kurum reçete ödemelerinin Sağlık Uygulama Tebliği usul ve esasları ile ekli genelgeler doğrultusunda yapılmakta olduğu, provizyon sisteminde ilaçların kodlaması yapılırken, ilgili Tebliğ'in usul ve esasları ile birlikte Sağlık Bakanlığınca düzenlenen prospektüs bilgilerinin esas alındığı;

Mesleki sorumluluklarından dolayı hastanın ilaçlarını güvenli ve etkin bir şekilde temin etmesine ve kullanmasına yardımcı olmanın eczacıların birincil görevi olduğu; bu nedenle Sağlık Uygulama Tebliği'nde özel düzenleme yapılan ilaçlar için sistemde yapılan mevcut kontroller yanında, ilaçların prospektüsleri doğrultusunda endikasyon, maksimal doz kısıtlaması, yaş  ve cinsiyet sınırlaması vb. kontrollerin reçete uyarı kodu ve reçete mesajları verilmek suretiyle eczacıları uyarmak ve olası kesintilerin önüne geçmek amacıyla Medula Provizyon sisteminin elverdiği ölçüde sistem tarafından ayrıca kontrol edildiği;

Bu kapsamda, fosfomisin etken maddeli ilaçların KÜB/KT'sinde yalnızca "idrar yolu enfeksiyonu" ve "cerrahi girişim proflaksisi" endikasyonu bulunduğundan ve bu endikasyonlardaki pozolojileri farklı olduğundan söz konusu ilaçların kartına 360 ve 361 uyarı kodlarının işlendiği bildirilmektedir.

Bilgilerinizi saygılarımla rica ederim.

Ecz. Arman Üney

Genel Sekreter