ODAMIZ YÖNETİM ve DENETLEME KURULLARININ GÖREV DAĞILIMLARI

15 Eylül 2021 MeoDivan Başkanı Ecz. Mustafa AKAR’ ın daveti ile 11-12 Eylül 2021 Tarihlerinde yapılan Odamız Olağan Seçimli Genel Kurulu sonucu göreve gelen Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulumuzun yapılan 15.09.2021 tarihinde gerçekleşen ilk toplantısında görev dağılımları aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

 

Güzel günlere olan inancımızla, çalışmalarımıza devam ediyoruz.

 

Bu güne kadar özveriyle çalışan tüm meslektaşlarımıza içten teşekkürlerimizi sunarız. Mesleğimiz açısından önemli ve zorlu bu iki yıllık dönemde görev alan tüm yol arkadaşlarımıza kolaylıklar dileriz.

 

Büyük bir ailenin ferdi olmaktan duyduğumuz gurur ve mutlulukla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

 

 

 

YÖNETİM KURULU

Başkan                      : Uzm. Ecz. Devrim BALI

II. Başkan                  : Uzm. Ecz. Duygu ELMAS MUTLU

Genel Sekreter        : Ecz. Koray KAYA

Sayman                    : Ecz. Davut Şafak COŞKUN

Veznedar                  : Ecz. Nagihan KARADAĞ

Üye                            : Uzm. Ecz. Okan SEYREK

Üye                            : Ecz. Duygu YILMAZ

 

DENETLEME KURULU

Başkan                      : Ecz. Gülen YATKIN

Üye                            : Ecz. Bahadır ŞENYAĞCI

Üye                            : Ecz. Davut GENCER