ÖNEMLİ !!!

27 Mart 2024 Meo

Sayın Meslektaşlarımız ,

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL’ün 3.7. maddesi Protokol ekinde (EK-4) belirtilen reçeteler Türk Eczacıları Birliği sorumluluğunda ve ilgili Bölge Eczacı Odası koordinasyonunda eczanelerce eşit paylaşım esasına dayanarak üst limitli olarak karşılanır. Eczacılar, protokolün (3.7) numaralı maddesinde yer alan reçeteleri karşılarken, TEB Merkez Heyeti tarafından oluşturulan yazılım programında yer alan farklı grup uygulaması ve sıralama sistemi uyarınca işlem yapacaklardır. Söz konusu reçeteler eczacı tarafından Bölge Eczacı Odasına onaylatıldıktan sonra Kuruma fatura edilecektir. 


Bir reçetede farklı sınıflandırmaya ait ilaç mevcut olması halinde eczane otomasyon sistemleri otomatik sınıflandırma yapmamakla birlikte aktarımlarda eksiklikler oluşmaktadır.


 Buna bağlı mağduriyetler gelişmiştir.  Konu hakkında  hassasiyet önem arz etmektedir.
 Örneğin  ;
 Eritropoetin  reçetesinde 10 adet SEFAZOLİN  İM enjeksiyon var ise  enjeksiyonlar 'DİYALİZ EPO HARİCİ' reçete grubuna  işlenmelidir.

 

Bilgilerinize

 

Manisa Eczacı Odası

Yönetim Kurulu