SGK DOZ DÜZELTME İŞLEMLERİ GÜNCELLENDİ

13 Ocak 2021 Meo

SGK İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Kordon Sağlık Sosyal Güvenlik Merkezi’ nin ekte sunulan 12.01.2021 tarih ve E-10120608-103.99-17974049 sayılı yazısı gereği;  

 

SGK hak sahipleri adına düzenlenip Sözleşmeli Eczaneler tarafından karşılanarak fatura edilen reçeteler ve ayakta tedavide kullanılan hazır tıbbi malzemelere ait reçetelerde yapılan doz hatalarının düzeltilmesi için gönderilen dilekçe örneği güncellenmiş olup ekte sunulmaktadır.

 

18/01/2021 tarihinden itibaren yeni uygulamaya geçilecektir. Doz düzeltim dilekçelerinde hasta imzası da aranacak olup dilekçe asılları Kuruma ulaşmadan doz düzeltimi yapılmayacağı bildirilmiştir.

 

 Doz düzeltmede dikkat edilecek hususlar aşağıda belirtilmiştir.  

 

Önemle duyurulur…

 

 

- Başvuru bilgim dahilinde yapılmıştır.” kısmında hasta veya hasta yakınının T.C. kimlik no, ad soyad ve imzası bulunması gerekmektedir.

 

- Eczanenin sabit veya cep telefon numarası, sicili, kaşesi ve eczacı imzası bulunması gerekmektedir.

 

 - 418 kodu ile girilen reçeteler için doz düzeltim evrakında doktor kaşe ve imzasına gerek olmayıp en son doktor reçetesine istinaden doz düzeltmeleri yapılacaktır.

 

- İnsülin iğne uçları için doz düzeltimi evrakında doktor kaşe imzasına gerek olmayıp insülin kullanım dozuna göre doz düzeltmeleri yapılacaktır.  

 

- Doktorun hatalı dozda ilaç reçete etmesi halinde doz düzeltim evrakının doktor tarafından kaşe imza ile onaylanması gerekmektedir.

 

- Hasta veya hasta yakınının T.C. kimlik no, ad soyad ve imzası bulunmayan doz düzeltim dilekçeleri işleme alınmayacaktır.