SGK Fatura Teslim Hakkında

25 Ocak 2024 Sgk Duyuruları

SGK tarafından odamıza gelen yazıya istinaden , 28.04.2023 tarihinde yüyürlüğe giren Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin 2023/1 EK-Protokol ; 4.1. Faturaların düzenlenmesi başlıklı maddesinde "  ....E-reçetelere ait herhangi bir reçete çıktısı fatura ekine konmayacaktır ( Şeker ölçüm çubukları , iğne ucu ve karekodu bulunmayan ilaçları ihtiva eden e-reçete çıktıları hariç ) Sadece döküm özet bilgisi faturaya ilave edilecektir. Protokolün 3.7 nci maddesi gereği karşılanan reçetelerden e-reçete olanları için ise , fatura ekinde bu reçetelere ilişkin bölge eczacı odasınca onaylanmış icmal listesinin bulunması yeterlidir...." hükmü gereğince SGK ile Sözleşmeli Eczaneler tarafından faturalarının Sosyal Güvenlik Kurumuna teslim edilmesinde döküm icmal listelerinin eklenmemesi , kağıt reçteler ve 3 adet döküm özet bilgisi ( 2 adet döküm özet bilgisi teslim poşeti içerisine , 1 adet döküm özet bilgisi teslim poşet üzerine ) eklenerek Sosyal Güvenlik Kurumu'na teslim edilmesi , bunun dışında e-fatura , döküm icmal listesi vb.kağıt evrak konulmaması konusunda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bilgilerinize duyrulur.