SGK FATURALARININ HAZIRLANMASI VE TESLİMİ - 06.07.2018

06 Temmuz 2018 Sgk Duyuruları

SGK FATURALARININ HAZIRLANMASI ve TESLİMİ
 
E- Reçete uygulamasına geçilmesinden dolayı, manuel reçetelerin tasniflenip kurumlarına gönderilmesiyle ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu İzmir Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ nün ilgi yazısı gereği;
 
1) Reçete tesliminde; ekte sunulan form doldurulacaktır. Üyelerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için teslim ettikleri reçete gruplarına ait bilgileri eksiksiz olarak yazmaları son derece önemlidir. Formun ekine teslim edeceğiniz reçetelere ait her döküm için birer adet özet bilgisi konulması gerekmektedir.
 
2) A Grubu reçeteler için beyaz renkli
 
B Grubu reçeteler için sarı renkli
 
C Grubu sıralı dağıtım reçeteleri için kırmızı renkli
 
C Grubu kan ürünü reçeteleri için kırmızı renkli
 
Almanya Yurtdışı ve diğer ülke reçeteleri için yeşil renkli
 
Medikal Malzeme reçeteleri için mavi renkli (ayakta tedavide kullanılan hazır tıbbi malzemelere ait 1. 2. ve 3. grup fatura ve eki belgelerin ayrı ayrı poşete konulması ve poşetlerin dış cebine döküm özet bilgisi eklenmesi gerekmektedir)
 
Odamızdan temin edilecek poşetler kullanılacaktır.
 
3) Manuel reçetelere döküm listesindeki sıra numarası verilecektir.
 
4) E-Reçetelerin çıktısı ve reçete arkası gönderilmeyecektir. Sadece şeker ölçüm çubukları, iğne ucu ve karekodu bulunmayıp barkodu bulunan ilaçları İhtiva eden e-reçete çıktıları alınacak ve döküm listesindeki sıra numarası verilecektir. İlaç Takip Sisteminden karekod sonlandırma işlemi yapılan ilaçlara ait karekodlar kuruma gönderilmeyecektir.
 
5) 3 adet döküm özet bilgisi ait olduğu grubun poşetinin üzerinde yer alan cebe konulmalıdır.
 
6) 3 adet fatura, (faturalar dışarıdan görülebilmesi için poşetin en üstüne konulmalı) 3 adet döküm özet listesi ve 3 adet döküm listesi, ait olduğu grubun poşetinin içine konulmalıdır.
 
7) C grubu reçeteleri bulunduğu kırmızı poşetin içerisine reçetelerin yanı sıra fatura (1 asıl, 2 suret ), 3 özet bilgi, 3 döküm listesi ve Farmainbox’ tan alınan Oda onaylı icmal listesi konulmalıdır. Ayrıca A ve B gruplarında olduğu gibi 3 adet daha döküm özet bilgisi çıkarılarak, poşetin üzerinde yer alan cebe konulmalıdır.
 
Eczacı Odası onaylı icmal listelerinin ilgili reçeteler ekinde bulunmaması durumunda SGK ile TEB arasında imzalanan 2012 yılı protokolünün 3.2.14 maddesi gereği, iade işlemi yapılacağı, bu durumun iş ve işlemlerde aksamalara ve ödemelerde gecikmelere sebep olacağından, gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir.
 
Odamızca 2018 Yılı Haziran ayına ait reçeteleri içeren SGK faturaları 11-13 Temmuz 2018 tarihlerinde toplu olarak SGK Sağlık İşleri İzmir İl Müdürlüğü’ ne teslim edilecektir.
 
Bu nedenle, üyelerimizin SGK faturalarını;
 
Soma İlçe Temsilciliği Büromuza; 10 Temmuz 2018 Salı günü saat: 14:00’ a kadar,
 
Kırkağaç İlçe Temsilciliği Büromuza; ; 10 Temmuz 2018 Salı günü saat: 14:00’ a kadar,
 
Akhisar İlçe Temsilciliği Büromuza; ; 10 Temmuz 2018 Salı günü saat: 16:00’ a kadar,
 
Merkez Oda Büromuza; 10 Temmuz 2018 Salı günü saat: 17:00’ a kadar,
 
Sarıgöl İlçe Temsilcimize; 12 Temmuz 2018 Perşembe günü saat: 11:00’ a kadar,
 
Alaşehir İlçe Temsilcimize; 12 Temmuz 2018 Perşembe günü saat: 10:00’ a kadar,
 
Salihli İlçe Temsilciliği Büromuza; 12 Temmuz 2018 Perşembe günü saat: 16:00’ a kadar,
 
Turgutlu İlçe Temsilciliği Büromuza; 12 Temmuz 2018 Perşembe günü saat: 16:30’ a kadar,
 
teslim etmesi gerekmektedir. Belirtilen tarihlere uyum açısından eczacılarımızın gerekli hassasiyeti göstermeleri önemlidir.
 
Reçetelerin eczane tarafından kuruma teslim edilmesi için, Kurum tarafından 02-06 Temmuz 2018 tarihleri belirlenmiştir. Bunlar dışındaki günler (09-16 Temmuz 2018 ) Odaların kurumsal teslimat günleri ve İzmir Bölgesi Eczacılarının sicil numarasına göre teslimat günleridir.
 
Reçetelerin eczaneler tarafından kuruma teslim günlerinde ve özellikle reçete kabulünün son gününde saat 16:30-17:00 arasında reçete kabul biriminde oluşan uzun kuyruklar sebebiyle teslimat günlerine gerekli özen ve hassasiyetin gösterilmesi gerektiği ayrıca, reçete kabullerinin saat:8:30-16:30 arasında yapılacağı bildirilmiştir.
 
SGK Reçete Teslimat Adresi: Milli Kütüphane Cad. SGK Rant Tesisleri No:12 C-4 Blok girişi Konak-İZMİR
 
 
SGK FATURA BİLGİLERİ:
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
ANKARA
Vergi Dairesi: Çankaya Vergi Dairesi
Vergi No:7750409379