SGK’nın Kurum Hekimliklerinde, Belediye, Huzurevi ve Medikososyal Polikliniklerinde E-reçete Uygulaması Duyurusu

28 Eylül 2018 Teb Duyuruları

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bugün (27.09.2018) yayımlanan duyuru ile;

Kurum internet sayfasında 20.07.2018 tarihinde yayımlanan duyuru ile 01.10.2018 tarihinden itibaren 1. basamak sağlık hizmet sunucularında (Kurum hekimlikleri, Belediye poliklinikleri, Huzurevi poliklinikleri ve Medikososyal poliklinikleri) “Güvenli Elektronik İmzalı” e-reçete uygulamasına geçileceğinin, 31.07.2018 tarihindeki duyuru ile de 1.basamak sağlık hizmeti sunucularınca yapılacak işlemlerin duyurulduğu;

Bu duyurulara binaen 1.basamak sağlık hizmeti sunucularınca yapılan başvurulara göre hekim bilgilerinin Kurum tarafından oluşturulan tesis kodlarına tanımlandığı, tanımlama yapılan tesis kodları aşağıdaki şekilde olduğu, 01.10.2018 tarihinden itibaren bu tesis kodlarında tanımlı olmayan hekimlerce yazılmış reçetelerin karşılanmayacağı;

Ayrıca MEDULA sisteminin ve/veya sağlık hizmet sunucusuna ait sistemin çalışmaması nedeniyle e-reçetenin düzenlenememesi halinde manuel olarak düzenlenen, üzerinde e-reçete olarak düzenlenememesine ilişkin “Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir” ibaresi, kaşe, bilgisayar çıktısı ya da el yazısı şeklinde bulunan ve bu ibarenin reçeteyi düzenleyen hekim tarafından ıslak imza ile onaylandığı manuel reçetelerin sözleşmeli eczanelerce girişine izin verileceği bildirilmektedir.

 Kurum tarafından oluşturulan tesis kodları şu şekildedir:

Kurum Poliklinikleri tesis kodu : 11<İl_Kodu>9901
Belediye Poliklinikleri tesis kodu : 11<İl_Kodu>9900
Huzurevleri tesis kodu : 11<İl_Kodu>9902
Medikososyal Poliklinikleri tesis kodu : 11<İl_Kodu>9918
Tüm meslektaşlarımızın bilgisine sunarız.

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ