STOK AFFINA İMKAN VEREN 12 MART 2023 TARİHLİ 7740 SAYILI KANUN HAKKINDA

21 Mart 2023 Meo

Değerli Meslektaşlarımız;

12 Mart 2023 tarihli 32130 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve stok affına imkan veren "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7440 sayılı Kanun" hakkında bilgilendirme yazısı ekte yer almaktadır. 
Kanundaki imkanlardan faydalanmak isteyen meslektaşlarımızın 31/05/2023 tarihine kadar ilgili başvuruları yapması gerekmektedir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/03/20230312-1.pdf