T.E.B. 29. BÖLGE MANİSA ECZACI ODASI SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

05 Ağustos 2021 Meo

T.E.B.
29. BÖLGE MANİSA ECZACI ODASI
SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

 

6643 Sayılı yasa gereğince yapılacak olan, Odamız SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURULU, 11 Eylül 2021 Cumartesi günü saat: 11:00’da Güzelyurt Mahallesi Tarzan Bulvarı No:101Yunusemre/MANİSA adresinde bulunan Yunusemre Belediyesi Millet Çarşısı Konferans Salonunda aşağıdaki gündem dahilinde yapılacaktır.

 

Oy verme işlemi ise; 12 Eylül 2021 Pazar günü saat: 09:00 ile 17:00 arasında 1. Yarhasanlar Mh. 2319 Sk. C2 Blok Kat:1 No:12 Şehzadeler/MANİSA adresinde bulunan Odamız binasında yapılacaktır.

 

Bilgilerinize önemle sunarız. Saygılarımızla,

         T.E.B. 29. Bölge Manisa Eczacı Odası

          Yönetim Kurulu Adına

           Bşk. Uzm. Ecz. Devrim BALI

 

 

 

 

 

GÜNDEM:

1- Açılış

2- Genel Kurul Divan adaylarının belirlenmesi ve seçimi (1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı, 2 Yazman Üye)

3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması

4- 29. Bölge Manisa Eczacı Odası Başkanının ve misafirlerin açılış konuşmaları

5- Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun okunması

6- 29. Bölge Manisa Eczacı Odasının Muhasebe raporlarının okunması

7- 29. Bölge Manisa Eczacı Odası İktisadi İşletmesinin Muhasebe raporlarının okunması

8- 29. Bölge Manisa Eczacı Odasının Denetleme Kurulu Raporunun okunması

9-29. Bölge Manisa Eczacı Odası İktisadi İşletmesinin Denetleme Kurulu Raporunun okunması

10- Raporlar ve bilançolar üzerinde görüşmeler

11- Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun ibrası

12- 29. Bölge Manisa Eczacı Odasının Denetleme Kurulu Raporunun ibrası

13- 29. Bölge Manisa Eczacı Odası İktisadi İşletmesinin Denetleme Kurulu Raporunun ibrası

14- 29. Bölge Manisa Eczacı Odasının muhasebe raporlarının ibrası

15- 29. Bölge Manisa Eczacı Odası İktisadi İşletmesinin muhasebe raporlarının ibrası

16- 29. Bölge Manisa Eczacı Odasının 2021-2022 Tahmini Bütçesinin görüşülmesi ve onaylanması

17- 29. Bölge Manisa Eczacı Odası İktisadi İşletmesinin 2021-2022 Tahmini Bütçesinin görüşülmesi ve onaylanması

18- Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Onur Kurulu ve T.E.B. Büyük Kongre Delegeliği seçimlerine katılacak asil ve yedek adayların belirlenmesi

19- Dilek ve öneriler

20-Kapanış

 

 

SN. ÜYEMİZ;

  1. Üyelerimizin Genel Kurula ve seçime katılma zorunluluğu vardır. 6643 Sayılı yasanın 8. maddesi gereği “Oda Umumi Heyeti’nin her nevi toplantılarına Oda üyelerinin katılmaları ve seçimli toplantılarda da ayrıca oy kullanmaları zorunludur. Geçerli bir mazeret olmaksızın Umumi Heyet toplantılarına katılmayanlar ile seçimli toplantılarda oy kullanmayanlar, yıllık üye oda aidatı kadar para cezası ile cezalandırılır.”  (Oda aidatı: 89,90TL.)
  2. Mazereti nedeni ile katılamayacak üyelerimizin mazeretlerini belirtilen tarihten önce Odamıza ulaştırmaları gerekmektedir.
  3. Yasa gereği,  vekaletle oy kullanılmaz.
  4. Oy verme işlemi üyelerin kimliğini resmi belge ile ispatlamasından ve listedeki isminin karşısını imzalamasından sonra yapılır.