TEB 29. BÖLGE MANİSA ECZACI ODASI SEÇİMSİZ OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

21 Eylül 2018 Meo

T.E.B.
29. BÖLGE MANİSA ECZACI ODASI
SEÇİMSİZ OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

6643 Sayılı yasa gereğince yapılacak olan, Odamız SEÇİMSİZ OLAĞAN GENEL KURULU, çoğunluk sağlandığı takdirde 21 Eylül 2018 Cuma günü saat:14:00’da, Yarhasanlar Mahallesi 2319 Sk. No: 12 Kat 1- C/2 Şehzadeler/MANİSA adresinde bulunan Odamız binasında, çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluksuz 22 Eylül 2018 Cumartesi günü saat: 14:00’da Yarhasanlar Mh. 2319 Sk. C2 Blok Kat:1 No:12 Şehzadeler/MANİSA adresinde bulunan MASKİ İkiz Kuleler Konferans Salonunda aşağıdaki gündem dâhilinde yapılacaktır.

Bilgilerinize önemle rica ederiz. Saygılarımızla,

T.E.B.
29. Bölge Manisa Eczacı Odası
Yönetim Kurulu Adına
Bşk. Uzm. Ecz. Devrim BALI

GÜNDEM:
1- Açılış ve saygı duruşu
2- Genel Kurul Divan adaylarının belirlenmesi ve seçimi (1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı, 2
Yazman Üye)
3- Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun okunması
4- 29. Bölge Manisa Eczacı Odası ve 29. Bölge Manisa Eczacı Odası İktisadi İşletmesinin
Muhasebe raporlarının okunması
5- Denetleme Kurulu Raporlarının okunması
6- Raporlar ve bilançolar üzerinde görüşmeler
7- Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun ibrası
8- Denetleme Kurulu Çalışma Raporlarının ibrası
9- 29. Bölge Manisa Eczacı Odası ve 29. Bölge Manisa Eczacı Odası İktisadi İşletmesinin
muhasebe raporlarının ibrası
10- 29. Bölge Manisa Eczacı Odası ve 29. Bölge Manisa Eczacı Odası İktisadi İşletmesinin
2018-2019 Tahmini Bütçenin görüşülmesi ve onaylanması
11-Dilek ve öneriler

12- Kapanış

ÖNEMLİ NOT: 1-      Üyelerimizin Genel Kurula katılma zorunluluğu vardır. 6643 Sayılı yasanın 8. maddesi gereği “Oda Umumi Heyeti’nin her nevi toplantılarına Oda üyelerinin katılmaları ve seçimli toplantılarda da ayrıca oy kullanmaları zorunludur. Geçerli bir mazeret olmaksızın Umumi Heyet toplantılarına katılmayanlar ile seçimli toplantılarda oy kullanmayanlar, yıllık üye oda aidatı kadar para cezası ile cezalandırılır.”  (Oda aidatı: 58,97TL.)