TEB 29. BÖLGE MANİSA ECZACI ODASI SEÇİMSİZ OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI

20 Ağustos 2018 Meo


T.E.B.
29. BÖLGE MANİSA ECZACI ODASI
SEÇİMSİZ OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI
6643 Sayılı yasa gereğince yapılacak olan, Odamız SEÇİMSİZ OLAĞAN GENEL
KURULU, çoğunluk sağlandığı takdirde 21 Eylül 2018 Cuma günü saat:14:00’da, Yarhasanlar
Mahallesi 2319 Sk. No: 12 Kat 1- C/2 Şehzadeler/MANİSA adresinde bulunan Odamız
binasında, çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluksuz 22 Eylül 2018 Cumartesi günü saat:
14:00’da Yarhasanlar Mh. 2319 Sk. C2 Blok Kat:1 No:12 Şehzadeler/MANİSA adresinde
bulunan MASKİ İkiz Kuleler Konferans Salonundaaşağıdaki gündem dâhilinde yapılacaktır.
Bilgilerinize önemle rica ederiz. Saygılarımızla,
T.E.B.
29. Bölge Manisa Eczacı Odası
Yönetim Kurulu Adına
Bşk. Uzm. Ecz. Devrim BALI
GÜNDEM:
1- Açılış ve saygı duruşu
2- Genel Kurul Divan adaylarının belirlenmesi ve seçimi (1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı, 2
Yazman Üye)
3- Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun okunması
4- 29. Bölge Manisa Eczacı Odası ve 29. Bölge Manisa Eczacı Odası İktisadi İşletmesinin
Muhasebe raporlarının okunması
5- Denetleme Kurulu Raporlarının okunması
6- Raporlar ve bilançolar üzerinde görüşmeler
7- Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun ibrası
8- Denetleme Kurulu Çalışma Raporlarının ibrası
9- 29. Bölge Manisa Eczacı Odası ve 29. Bölge Manisa Eczacı Odası İktisadi İşletmesinin
muhasebe raporlarının ibrası
10- 29. Bölge Manisa Eczacı Odası ve 29. Bölge Manisa Eczacı Odası İktisadi İşletmesinin
2018-2019 Tahmini Bütçenin görüşülmesi ve onaylanması
11-Dilek ve öneriler

12- Kapanış