TEB Yardımlaşma Sandığı Kredi Limitlerinin Güncellenmesi Hakkında

14 Şubat 2024 Teb Duyuruları

        Yardımlaşma Sandığı olanakları TEB tarafından değerlendirilmiş olup ; meslektaşlarımızın ekonomik ihtiyaçları ve koşulları da göz önünde bulundurularak Sandık üyesi meslektaşlarımızı ekonomik olarak desteklemek amacıyla TEB Yardımlaşma Sandığınca kullandırılan kredilerin tümünün limitleri günümüz koşullarına göre yeniden düzenlenmiştir.

 

        Yardımlaşma Sandığınca kullandırılan kredi faiz oranlarında değişiklik olmayıp ; kredi kullandırım aylık faiz oranı %3,99 ; Sosyal Yardım Kredisinde tüm vadelerde ise %3,86 faiz oranı ve sigortalı olarak devam etmektedir.

 

        Talep edilen kredilerde ; SGK ödemesini Türkiye İş Bankası aracılığıyla alan meslektaşlarımızdan kullandırılan kredinin binde 2,5'u kredi tahsis ücreti , SGK ödemesini bankalardan alan meslektaşlarımıza ise kredi tahsis ücretine ek olarak binde 7,5 kredi kullandırım ücreti alınacaktır.

         Talep edilen krediler  , Türkiye İş Bankası aracılığıyla kullandırılacaktır.

         Bankaya iletilen kredi kullandırım talimatının süresi , 1 ay olup ; 1 ay içinde kullanılmayan krediler değerlendirilmeyecektir.

         Kredi ödeme tablosuna göre kredi ödeme gününe bağlı olarak küçük değişiklikler olabilir.Kredi talebinde bulunan yardımlaşma sandığı üyesi meslektaşlarımızın kendilerine ve kefillerine ait aşağıda bildirilen evrakları bankaya ulaştırmaları halinde kredilerinin tahsis süreci hızlanacaktır.

         07.02.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kredi limit , vade ve faiz oranlarını içeren tablo duyuru ekinde yer almaktadır.

         Kredi kullanacak üye meslektaşımız ve kefil/ler olacak meslektaşlarımızın aidat ödemelerinin EBS'de belge eksiklerinin tamamlatılması , kredi talep formlarının asılları ile Oda onay yazınız ekinde TEB Yardımlaşma Sandığı'na ulaştırılması konusu bilgilerinize duyurulur.

 

Kredi talebinde bulunan borçlu ve kefil üyemizin bankaya teslim etmesi gereken evrakları ; 

a.Nüfus Cüzdanı,

b.İmza Sirküleri,

c.Son 2 tam yıl sonu Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve bulunulan yılın son dönem Geçici Vergi Beyannamesi ,

d.Vergi Levhası,

e.Banka sorgularında ödenmemiş bir kayıt (çek/senet/haciz/kredi ve kart gecikmesi vb.) varsa ödendi belgeleri,

f.Odamızdan alacağınız borçlu ve kefil için Oda Kayıt Belgesi