Tüm Sağlık Kuruluşlarında Renkli Reçete Uygulaması Hakkında

14 Şubat 2020 Meo

Manisa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Odamıza gönderilen 11.02.2020 tarihli ve E. 163  sayılı yazısı ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Önemle duyurulur.