VERGİ DAİRESİNDEN ONAYLI SATIŞ HASILAT FORMLARININ 08.05.2019 TARİHİNE KADAR ODAMIZA TESLİMİ

06 Mayıs 2019 Meo

Vergi Dairesinden onaylı veya elektronik ortamda düzenlenmiş (Muhasebeciler tarafından İnteraktif Vergi Dairesinden Eczane Bilgi Formları alınabilir.) 2018 yılı hasılatlarını gösterir Ek-5  Eczane Bilgi Formlarının; üzerine eczane SGK sicil numarası yazılarak, en geç 8 Mayıs 2019 Çarşamba gününe kadar Odamıza veya İlçe Temsilciliği Bürolarımıza teslim edilmesi gerekmektedir. 7143 sayılı kanun kapsamında düzenlenen stok affı faturası var ise fotokopisine “ASLI GİBİDİR” yazılarak ECZANE KAŞE/İMZA yapılarak eklenmelidir.

 Formlar, Sosyal Güvenlik Kurumuna toplu olarak Odamız tarafından teslim edilecektir.

Önemle duyurulur...