YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN...

30 Aralık 2017 Başkandan

Dünyada ve ülkemizde yoğun gündemli bir yılı daha geride bıraktık. Dünyada kargaşa ve iç savaşların hüküm sürdüğü, şiddetin dozunun giderek arttığı, milyarlarca insanın göçe zorlandığı, geri dönülemez çevre tahribatlarının yaşandığı, birçok değerli sanatçı ve bilim insanını yitirdiğimiz bir yıl olarak hafızalarımızda kaldı 2017.

Sistematik bir biçimde kaosun içine çekilen ülkeler, kendi içlerinde de adalet, özgürlük, emek gibi kavramların değersizleştiği bir süreci yaşıyor. Farklı yönetim biçimleri adı altına saklanmış “dikta” ve “baskı” rejimleri, yenidünyanın alışılagelmiş bir öğesi durumunda.

Toplumsal gelir adaletsizliği dünyada olduğu gibi ülkemizde de kendini en sert şekilde göstermeye devam ediyor. Ekonomik daralma her alanda olduğu gibi mesleğimizde de kendini hissettiriyor.

Artık alışageldiğimiz fiyat düşüşleri, ödeme koşullarındaki değişimler, kişilerin alım gücündeki azalma Eczanelerimizi iyiden iyiye zorlamaya başladı. Artan masraflar altında ezilen eczaneler için 2017, ekonomik iyileşme beklentilerinin karşılanamadığı, mesleki anlamda toplum gözündeki statüsünün değişmediği, OTC yasası ile artan gelecek kaygısı ile belirginleşen bir yıl olarak anılacak.

Tüm bunlara tüm bu olumsuz tabloya rağmen, örgütlü gücümüz ile ayakta kalmayı başardığımız bir yıl olarak da anılacak 2017.

Ben değil, biz demeyi başarmış Manisa Eczacı Odası üyelerinin, dün olduğu gibi bundan sonra da tek ses, tek yürek olarak gelecek güzel günleri birlikte inşa etmeye devam edeceğine olan inancımla; sevdikleriniz ile birlikte geçireceğiniz sağlıklı ve mutlu yıllar diliyorum…

Ecz. Devrim BALI
29. Bölge Manisa Eczacı Odası
Yönetim Kurulu Başkanı