ANKARA'DA GERÇEKLEŞEN GENEL SEKRETERLER, SAYMANLAR VE DENETLEME KURULU BAŞKANLARI TOPLANTISINA KATILDIK

02 Kasım 2022 Meo

     01.11.2022 tarihinde Ankara'da yapılan Genel Sekreterler toplantısına Uzm. Ecz. Okan SEYREK, Saymanlar toplantısına Ecz. Davut Şafak COŞKUN ve Denetleme Kurulu Başkanları Toplantısına Ecz. Gülen YATKIN katılmıştır.

 

     Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ecz. Saygın Garğın, Türk Eczacıları Birliği Saymanı Uzm. Ecz. Tahir Özelçi, Denetleme Kurulu Başkanı Ecz. Oğuzhan Ulutaş, Denetleme Kurulu Üyesi Ecz. Ümit Kayaalp ve Denetleme Kurulu Üyesi Ecz.Zeynep Sönmez ve Bölge Eczacı Odalarımızın yöneticilerinin katılımlarıyla, 1 Kasım 2022 tarihinde Ankara’da, Genel Sekreterler, Saymanlar ve Denetleme Kurulu Başkanları Toplantıları eşzamanlı olarak gerçekleştirildi.

 

     Türk Eczacıları Birliği Genel Sekreteri Ecz. Saygın Garğın, Türk Eczacıları Birliği Saymanı Uzm. Ecz. Tahir Özelçi ve Denetleme Kurulu Başkanı Ecz. Oğuzhan Ulutaş, toplantıların başlangıcında birer sunum gerçekleştirerek, Bölge Eczacı Odalarının Genel Sekreterlerinin, Saymanlarının ve Denetleme Kurullarının görev, yetki ve sorumlulukları hakkında bilgiler verdiler.

 

     Toplantıların devamında, Oda yöneticilerinin yönelttikleri sorular yanıtlandırıldı ve gündemdeki konular katılımcılarla birlikte değerlendirildi.